Parlament si posvieti na nelegálny internetový predaj liekov

zdroj: flickr, sparktography

Výbor EP pre životné prostredie a verené zdravie (ENVI) schválil drvivou väčšinou správu portugalskej poslankyne v EP Marisy Matias, hoci niektorí jej kolegovia tvrdia, že dokument nie je dostatočne rázny.

Členovia Parlamentu trvajú na zavedení legislatívnych pravidiel pre internetový predaj liekov, pričom tento problém považujú za najväčší nedostatok návrhu z dielne Komisie z roku 2008. Výbor chce tiež zosilniť pravidlá týkajúce sa farmaceutických dodávateľských reťazcov.

Matias tvrdí, že jej správa posúva pôvodný návrh smerom viac k verejnému zdraviu a ochrane spotrebiteľov pred nebezpečnými výrobkami. Nové ustanovenia ohľadne internetového predaja liekov podľa nej predstavujú najväčší prelom.

„Bez našich dodatkov by internet fungoval ako „trójsky kôň“ pre falošné lieky. Nemôžeme z tejto legislatívy vynechať najväčšiu vstupnú bránu pre falšovanie liekov v Európe,“ povedala.

Matias pritom podčiarkla rozdiel medzi legálnym a nelegálnym predajom liekov po internete, pričom spotrebiteľov upozornila, že schválené elektronické lekárne budú obsahovať nové logo EÚ.

Internetové lekárne budú tiež uvedené v databáze priateľskej k užívateľom, pričom naplánované sú aj kampane zamerané na zvýšenie povedomia verejnosti ohľadne rizík kupovania liekov z neakreditovaných lekární, uvádza spravodajca výboru.

Generiká by mohli byť výnimkou

Nové ochranné súčasti balení liekov ako zapečatenie, či sériové čísla by mohli byť problémom pre odvetvie generických liekov, usudzuje Komisia.

Poslanci Parlamentu od EK tiež žiadajú, aby uvážila po štyroch rokoch, či sa tieto požiadavky nerozšíria aj na lieky, ktoré nie sú na predpis.

Správa Matiasovej sa na rozdiel od pôvodného návrhu Komisie zároveň zameriava aj na kontrolovanie a distribúciu falšovaných liekov do tretích krajín.

„Je ťažko vysvetliteľné, prečo máme tie najprísnejšie pravidlá pokiaľ ide o lieky, ktoré vstupujú na európsky trh, ale nemáme žiadne pravidlá pre lieky, ktoré sa exportujú do tretích krajín v Afrike, Južnej Amerike, či Ázii,“ hovorí Matias.

Pätnásť kompromisných dodatkov robí smernicu „prísnejšou a silnejšou,“ povedala a dodala, že takmer jednohlasná podpora návrhu na úrovni výboru posilní pozíciu Parlamentu pri vyjednávaní s národnými parlamentmi.

Parlament bude hlasovať o Smernici o falšovaných liekov tento rok v júli.

Postoje

Francúzska poslankyňa EP Françoise Grossetête povedala, že je „len napoly spokojná“ s kompromismi, ktoré výbor ENVI dosiahol, hoci hlasovala za schválenie správy. Dodala, že kvôli dosiahnutiu kompromisu sa zamietli niektoré striktnejšie pravidlá, ktoré ona sama navrhla.

„Je to škoda, že nie sme takí prísni v oblasti liekov ako sme pri potravinách. Povoľujeme, aby sa krabičky od liekov opätovne používali, ale podľa novej legislatívy je to isté v prípade špagiet zakázané. Neviem, prečo to tolerujeme,“ dodala.

Grossetête tiež povedala, že nie je veľmi jasné čo s generickými liekmi, ale podľa nej by sa malo so všetkými liekmi zaobchádzať rovnako- vrátane nepatentovaných a nepredpisovaných liekov.

Nemecká členka Parlamentu Dagmar Roth-Behrendt nie je presvedčená, že dohoda sa dosiahne už po prvom čítaní, ale podľa nej je správa „dobrým výsledkom“ i keď v niektorých bodoch nezachádza príliš ďaleko.

Dodala, že hlavnou výzvou bude presvedčiť členské štáty, aby spravili požadované zmeny uvedené v správe.

Britská poslankyňa Marina Yannakoudakis povedala, že falšovanie je trestný čin a spotrebitelia by mali byť chránení pred falšovanými liekmi. Dodala, že je dôležité, aby bol Parlament v tejto oblasti jednotný.

Grécky člen Parlamentu Michail Tremopoulos povedal, že je dôležité regulovať internetové lekárne a zamedzovať nelegálnemu predaju. Varoval tiež, že reštrikcie paralelného obchodu by mohli poškodiť vlády bojujúce s tým, aby udržali ceny liekov pod kontrolou.