Plytveme peniazmi na zdvojený výskum

Z európskych peňazí sa utrácajú miliardy na podporu výskumných projektov, ktoré sú duplikované, tvrdí  Roland Strauss z Knowledge4Innovation. Inými slovami, Komisia neraz podporuje zámery, ktorými sa v minulosti už zaoberali iní európski výskumníci.

„V mnohých prípadoch možno naprieč 27 členskými krajinami vidieť duplikáciu úsilia. Ak by sa poznatky, ktoré sú už známe, nevytvárali po druhý alebo tretí raz, mohli by sa ušetriť miliardy eur,“ hovorí. Dodáva: „Patentové úrady majú databázy, ktoré sú prístupné, a malo by zmysel mať i databázu vedeckých výsledkov aj pre Európu.“

Dobrá informovanosť o existujúcich patentoch a ich následné využívanie by pomohlo najmä malým a stredným firmám, ktoré by takto ušetrili prostriedky, ktoré by inak vynakladali na duplikovanie už existujúcich poznatkov. Súčasne, stavanie na existujúcich poznatkoch by skrátilo čas od zámeru po produkciu konkrétneho tovaru alebo poskytovanie služby.

V tomto smere je veľmi dôležité, aby sa členské krajiny EÚ dohodli na systéme jednotného európskeho patentu. Dnes je získanie patentov vo všetkých krajinách EÚ drahé a zdĺhavé (EurActiv 09/12/08).

Podľa Straussa je kľúčovou komunikácia medzi relevantnými aktérmi: „Existujú dve príležitosti: používať existujúce informácie, ktoré môžu prísť z patentových úradov a spiacich vzorov a na druhej strane lepšie vzájomne komunikovať medzi vedcami.“

„Z medzinárodného hľadiska je výzvou aj vynútiteľnosť. Pre veľké firmy je oveľa jednoduchšia, ale pre malé a stredné sa náklady na dosiahnutie vynútenia – vrátane nákladov na preklad a ostatné náklady spojené s patentom Spoločenstva – musia znížiť,“ dopĺňa.

Ak chce Európa predbehnúť svet, musí súťažiť o najlepších vedcov, čo znamená, že sa musí stať atraktívnejším miestom pre ich pôsobenie a pre osobný život, vysvetľuje Strauss. Hovorí: „Sme v globálnej súťaži o vedcov. Myslím si, že pôjdu tam, kde nájdu najatraktívnejšie pracovné miesto, najatraktívnejšie prostredie. Pôjdu tam, kde budú môcť žiť ich rodiny a kde ich deti budú môcť navštevovať skolu.“