Počas ICETA 2008 vyhrala „Planéta vedomostí“

Viac ako 90 príspevkov od autorov z 15 krajín (Slovensko, USA, Rusko, Fínsko, Poľsko, Česko, Bulharsko, Británia, Litva, Egypt, Portugalsko, Kanada, Holandsko, Maďarsko, Rumunsko) odznelo 11.-12. septembra 2008 na konferencii ICETA 2008 v Starej Lesnej. Hlavnou témou boli informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní.

Okrem iného sa diskutovalo najmä o nových úlohách učiteľov v pedagogickom procese vo veku, kedy informačné technológie zaznamenávajú nebývalý rozmach. Diskutujúci sa zhodli, že tzv. web 2.0 poskytuje študentom nové možnosti, ktoré nachádzajú široké uplatnenie v procese vzdelávania. Súčasne sa hovorilo aj o praktických skúsenostiach z jednotlivých krajín.

Záštitu nad konferenciou prevzali: Ján Figeľ, komisár pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Ján Mikolaj, minister školstva SR a Anton Čižmár, rektor Technickej univerzity v Košiciach. Medzi diskutujúcimi sa objavilo viacero zvučných mien, medzi nimi napr. prof. Harvey Newman z Kalifornského technologického inštitútu v Pasadene v USA.

Sprievodnou aktivitou konferencie ICETA 2008 bol 5. ročník súťaže „e-Learning v praxi,“ ktorá hovorí o konkrétnych projektoch, ktoré sa realizovali za uplynulý rok. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

Kategória: „On-line kurz:“

  • 1. miesto: Planéta vedomostí (Agemsoft Bratislava) (EurActiv 13/06/08)
  • 2. miesto: Počítačová grafika (Ľ. Mikuš, Žilinská univerzita, Žilina)
  • 3. miesto: Škola za školou (J. Sýkorová, Centrum moderného vzdelávania, Bratislava)

Kategória: „Podporný materiál pre on-line vzdelávanie:“

  • 1. miesto: Laboratórium pre vzdialené merania (M. T. Restivo, Univerzita Porto, Portugalsko)
  • 2. miesto: Súbor e-Learningových materiálov (V. Pirč, Technická univerzita, Košice)
  • 3. miesto: P.A. Test 3.0 (R. Ondra, Procesná automatizácia, Košice)

Na konferenciu ICETA 2008 pricestovalo spolu viac ako 200 účastníkov.