Poslanci EP opäť ocenili „euroškolákov“

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

V piatok (17.2.) sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov ďalšieho ročníka súťaže Euroscola 2012, ktorú organizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku (IKEP). Do súťaže sa tento rok prihlásilo 28 stredných škôl zo všetkých krajov, najmä gymnázií, a aktívne sa na nej podieľalo 7 slovenských europoslancov.

Absolútnym víťazom súťaže sa stalo Bilingválne gymnázium M. Hodžu v Sučanoch s projektom, ktorý mal podľa jeho tvorcov dve základné témy – Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012, ale tiež aktuálne dianie v EÚ.

Ďalšími ocenenými boli: Spojená škola zo Žiliny Bytčice, Gymnázium v Giraltovciach, Evanjelické gymnázium J.A. Komenského z Košíc, Stredná priemyselná škola zo Sniny, Cirkevné gymnázium Sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou, Obchodná akadémia v Šuranoch a Stredná odborná škola Pruské. Študenti a pedagógovia víťazných škôl (24 študentov a 2 pedagógovia z každej víťaznej školy) pocestujú za odmenu do sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Euroscola: poučiť, angažovať, motivovať

Školy organizovali rôzne podujatia (besedy, workshopy, výstavy)  s európskym rozmerom a prvkom účasti poslancov EP, zástupcov regionálnych orgánov či slovenského parlamentu.  IKEP sa snaží angažovať mladú generáciu v diskusii o EÚ, jej smerovaní, úspechoch a problémoch, ale tiež o úlohe mladých ľudí pre jej ďalšie fungovanie. Hlavnými témami diskusií v tomto ročníku sa stala dlhová kríza, menová únia, nezamestnanosť, environmentálne výzvy, otázka jadrovej energetiky i ochrana ľudských práv.

Ako pripomenul riaditeľ Informačnej kancelárie EP na Slovensku Robert Hajšel cieľom projektu aj „motivovať mladý ch učiť sa jazyky, pretože bez znalostí tých rozhodujúcich pracovných jazykov v rámci Európskej únie, ako je angličtina, nemčina, francúzština alebo španielčina, sa ťažko budú môcť uplatniť na trhu práce, alebo si užívať také vymoženosti ako sú študijné výmeny v rámci programu Erasmus a iných programoch“.

Europoslanci, ktorí sa vyhlásenia výsledkov súťaže zúčastnili, ocenili okrem iného aj kreativitu zúčastnených žiakov, keďže okrem organizácie podujatí, pripravili aj zaujímavé hry, prieskumy verejnej mienky či reláciu v rádiu, zapojili všetky generácie, vrátane detí z materských škôl a seniorov, a využili možnosti, ktoré poskytujú moderné informačné a komunikačné technológie.

Vyhlásenie výsledkov Euroscola 2012, Zdroj: IK EP v SR

Budúcnosť mladých

„Máte k dispozícii celé dedičstvo a historickú pamäť, ktorú predchádzajúce generácie mladým poskytujú. Môžete sa z toho poučiť a hlavne mať víziu toho, ako by ste chceli, aby tento svet vyzeral,“ prihovorila sa prítomným študentom europoslankyňa Anna Záborská (EĽS).

Poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová (S&D) priznala, že bola milo prekvapená vysokou vzdelanosťou a informovanosťou slovenských študentov, s ktorými v rámci projektu spolupracovala, a vyzdvihla aktívny prístup mladých ľudí k dianiu na európskej úrovni.

Podľa europoslankyne Kataríny Neveďalovej (S&D), ktorá je aj členkou výboru EP pre kultúru a vzdelávanie, môže byť návšteva tohtoročných víťazov sídla EP v Štrasburgu jednou z posledných, keďže patrí medzi tých, ktorí aktívne bojujú za schválenie jeho jedného sídla v Bruseli.

Europoslanec Jaroslav Paška (EFA) napokon upozornil na potrebu neustáleho vzdelávania sa, ktoré pomáha mladým ľuďom obstáť v silnej konkurencii na trhu práce.