Práca na zmeny škodí zdraviu

zdroj: TASR/AP

Práca, ktorá si vyžaduje rotujúce nočné zmeny pôsobí negatívne na biologický rytmus človeka a už v minulosti sa v odborných kruhoch spájala zo zvýšeným rizikom obezity, metabolickým syndrómom a poruchou regulácie cukrov.

Prepojenie spánku a metabolizmu v ľudskom tele je predmetom záujmu vedcov už dlhšie obdobie.  Panuje presvedčenie, že nedostatok kvalitného spánku má vplyv na fyziologické mechanizmy zabezpečovania energetickej rovnováhy. Nie je ale zatiaľ úplne  jasné, ako by sa dal zmenený režim spánku využiť v prospech manažmentu telesnej hmotnosti a zníženia súvisiacich rizík ochorení.

Americkí vedci z konzorcia výskumných organizácií vrátane Harvardskej univerzity sa zamerali na súvis s rotujúcim pracovným režimom a rozvinutím diabetu typu 2. Do výskumu zapojili sledovanie spolu 177 000 zdravotných sestier, ktoré pracovali na zmeny, pričom mali službu minimálne 3 noci v mesiaci, plus denné a večerné služby.

Ich dáta ukázali zvýšenú súvislosť medzi dĺžkou odpracovaných rokov v takomto pracovnom režime a rizikom rozvinutia diabetu. V porovnaní so ženami, ktoré na zmeny nepracujú, zdravotné sestry, ktoré pracujú 1-2 roky, mali o 5 % väčšie riziko objavenia sa tohto ochorenia. Po 3-9 rokoch praxe sa toto percento vyšplhalo na 20, po 10-19 rokoch na 40 a po viac ako 20 rokoch až na 60 percent oproti ženám s bežným pracovným režimom.

Štúdia sa realizovala v Spojených štátoch amerických a prvá údaje sú ešte v roku 1988.

Vedcov tieto výsledky priviedli k záveru, že je potrebné, aby zdravotné sestry viac a špecificky dbali na svoje vlastné zdravie. Ide najmä o zdravý životný štýl, kontrolu telesnej hmotnosti a pravidelné lekárske kontroly.

Štúdie sa budú pravdepodobne realizovať aj na iných vzorkách populácie a na mužoch.

Zdravotné pracoviská by sa ale mali snažiť modifikovať aj pracovný režim sestier. Ďalší výskum by mal napovedať aké úpravy by mohli riziko zdravotných komplikácií minimalizovať. Systém práce, pri ktorom sa na pracovisku striedajú počas celého dňa a noci kolektívy pritom v industrializovaných krajinách čoraz rozšírenejší  a zďaleka nie len v zdravotníctve.

Chronickým ochorením – diabetom, ktoré ovplyvňuje úroveň glukózy v krvi,  trpí celosvetovo asi 346 miliónov ľudí. Postupom času vedie ochorenie k vážnemu poškodeniu viacerých systémov ľudského tela. Typom 2 trpí až 90 % postihnutých. Najčastejšou príčinou jeho rozvinutia je zvýšená telesná hmotnosť kombinovaná s fyzickou nečinnosťou, čo spôsobuje, že telo využíva inzulín neefektívne.

Najefektívnejšou prevenciou sú programy zamerané na zníženie obezity v populácii.