Pracujúce matky neprispievajú k obezite detí

Výskum viedlo 13 výskumníkov v období rokov 2007-2008 medzi 16 tisíc deťmi vo veku od 2 do 9 rokov v Belgicku, na Cypre, v Estónsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Španielsku a v Švédsku.

Výsledky výskumu uverejnil časopis Journal of Health Economics v článku s názvom „Zamestnanosť matiek a detská obezita – Európska perspektíva“.

Výskum bol súčasťou projektu IDEFICS, ktorý spolufinancuje EÚ s cieľom podporiť výskum príčin detskej obezity.

„Naša štúdia dokazuje, že nezáleží na tom, či matka pracuje alebo nie. Matky, ktoré pracujú by sa nemali cítiť voči svojim deťom previnilo“, povedala pre dánske noviny Politiken Wencke Gwozdzová, profesorka v oblasti spotrebiteľského správania a udržateľnosti na Business School v Kodani.

Obezita zvyšuje pravdepodobnosť výskytu rôznych chorôb, hlavne ochorení srdca, cukrovky 2. typu, obštruktívnej spánkovej poruchy, určitých druhov rakoviny a osteoartritídy.

Americký mýtus

V Spojených štátoch sa ako jeden z dôvodov detskej obezity často udáva pracovné vyťaženie matky. Pracujúce matky majú menej času na prípravu zdravého jedla pre svoje deti a menej času, aby pre svoje deti zabezpečili pravidelný pohyb.

Článok s výsledkami nového výskumu vyvracia toto tvrdenie. Štúdia ukázala, že európske deti, ktorých matky pracujú, nemajú vyššie percento telesného tuku ani väčší obvod pása ako iné deti.

„Naše analýzy nepreukázali žiadnu spojitosť medzi zamestnanosťou matky a obezitou dieťaťa, jeho stravovaním alebo pohybom“, informovali dánske noviny.

Podľa vedcov to môže byť spôsobené tým, že pracujúce matky míňajú zarobené peniaze tak, že trávia čas so svojimi deťmi a starajú sa o ne.

„Čas, ktorý trávia pracujúce matky so svojimi deťmi nie je menej kvalitný. To zostáva nemenné. Pracujúce matky si môžu dovoliť pomocníčku, umývačku riadu a auto, čo im šetrí čas, ktorý môžu venovať svojim deťom. Rodina si môže tiež dovoliť kupovať zdravé jedlo a môžu voziť deti na rôzne aktivity a tréningy, takže nesedia len pred počítačom“, vysvetlila Gwozdzová.

Verejná podpora starostlivosti o deti

Pracujúce matky sú väčšinou aj vzdelanejšie a majú lepšie poznatky o zdravej strave. Toto je veľký rozdiel medzi Európou a Spojenými štátmi, tvrdí profesorka Gwozdzová.

Podľa výskumov existuje spojitosť medzi zamestnanosťou matky a obezitou jej detí iba v USA a vo Veľkej Británii. V kontinentálnej Európe sa táto spojitosť nezistila. Vedci to vysvetľujú odlišném životným štýlom a štruktúrou spoločnosti.

„Pracujúce matky v USA a Británii to majú ťažšie ako matky v kontinentálnej Európe. Majú menšiu verejnú podporu v starostlivosti o deti ako v mnohých kontinetálnych európskych krajinách“, tvrdí Gwozdzová a dodáva: „Američania majú iný životný štýl a bežne servírujú väčšie porcie jedla. Keď je to už na tanieri, tak to aj zjedia.“

Výskum poukázal, že na boj s detskou obezitou je dôležité venovať pozornosť inštitúciám starostlivosti o deti.

„Otázka neznie, či by mali ženy zostať v domácnosti alebo nie. Namiesto toho by sme sa mali pýtať ako môžeme zlepšiť inštitúcie, v ktorých deti trávia čas, kým sú ich matky v práci. Dobrým príkladom je Švédsko, kde predškolské zariadenia a školy ponúkajú jedlo, ktoré spĺňa požiadavky zdravej výživy“, uzavrela tému profesorka Wencke Gwozdzová.