Previerka jazykových znalostí európskej mládeže

Krátka správa

Komisia prijala 13. apríla 2007 komuniké, v ktorom je predstavený prieskum znalostí cudzích jazykov európskej mládeže. Tento výkonný orgán Komisie apeluje na Radu, aby čím skôr prijala predkladaný návrh. Pilotné testy by mali prebehnúť už na jar 2008 a prvý z nich by mal byť uzavretý a vyhodnotený začiatkom roka 2009.

Na začiatok, testovanými jazykmi budú: angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a taliančina. Všetko sú to jazyky, ktoré sa v Európe vyučujú v najväčšej miere. Testovať sa bude gramatika, čítanie, počúvanie s porozumením a písomný prejav. Komisia má v pláne do budúcnosti rozšíriť testy aj o analýzu schopnosti komunikácie hovorenou rečou.

Ján Figeľ, komisár zodpovedný za vzdelávanie, k tejto téme podotkol: „Cieľom skúmania jazykových indikátorov nie je zostavovanie rebríčka úspešnosti jednotlivých krajín.“ Na druhej strane sa ale od testovania očakáva, že pomôže v identifikácii efektívnych učebných metód a táto informácia bude nápomocná ako učiteľom a lektorom, tak aj politikom.