Príčinou diskriminácie môže byť aj obezita

zdroj wikimedia commons

Diskriminácia v spoločnosti môže mať mnoho podôb, ale diskriminácia na základe obezity je celkom novým a neobvyklým  fenoménom.

Vedci z britskej Univerzity v Manchester a z Monashovej univerzity v Austrálii sa rozhodli túto oblasť lepšie preskúmať. V spoločnom výskume sa zamerali na predsudky o obezite a diskrimináciu na základe obezity.

Vedecký tím sa napríklad zameral aj na to, či existuje spojitosť medzi diskrimináciou a neistotou. Vedci zisťovali taktiež to, či existuje spojitosť medzi konzervatívnou povahou človeka, sklonmi k autoritárstvu, sociálnou dominanciou a homofóbiou či rasizmom.

Účastníci výskumu o skutočných cieľoch vedcov dopredu nevedeli. Podľa Kerryho O’Briena v inzeráte uviedli, že zisťujú, či niektorí ľudia môžu byť lepší personalisti, než iní.

„Účastníci dostali kopu životopisov s malými fotkami, ktoré boli pripevnené k žiadostiam a vyzvali sme ich, aby ohodnotili uchádzačov podľa vhodnosti, nástupného platu alebo zamestnateľnosti,“ vysvetľuje O’Brien.

„Zistili sme, že diskriminácia na základe obezity sa prejavila vo všetkých kritériách, akým bol nástupný plat, líderský potenciál, či pravdepodobnosť výberu kandidáta na pracovnú pozíciu,“ dodal O’Brien.

Výskum dokázal, že čím boli predsudky proti obezite väčšie, tým vyššia bola aj miera diskriminácie. Vyššia miera diskriminácie sa tiež ukázala u ľuďoch s autoritatívnou povahou.

Spojitosť s diskrimináciou sa ukázala aj vo vnímaní vlastného vzhľadu.  „Čím lepšie vnímali uchádzači vlastnú fyzickú príťažlivosť, tým väčšie boli predsudky a diskriminácia,“ hovorí O’Brien.

Ide vôbec o prvý výskum, ktorý dokázal takúto spojitosť. Podľa vedcov výsledky naznačujú hypotézu, že jedinci, ktorí veria vo vlastnú nadradenosť, tým zároveň podvedome odopierajú privilégia a príležitosti pre iných – obéznych ľudí.

Výskum však môže byť stimulom aj pre antidiskriminačnú politiku. „Je potrebné vyvinúť politiky a intervencie na zníženie predsudkov,“ myslí si O’Brien a dodáva, že diskrimináciou na základe obezity môžu trpieť najmä ženy.