Program „Erasmus pre všetkých“ vyšiel z výboru EP s novým menom

zdroj wikimedia commons

Europoslanci navrhujú pre nový program zastrešujúci všetky dnes známe programy pre vzdelávanie a mobilitu názov YES (Youth, Education, Sport – z angličtiny mládež, vzdelávanie, šport). Spravodajkyňou Európskeho parlamentu k tomuto nariadeniu je predsedníčka výboru pre kultúru a vzdelávanie, nemecká europoslankyňa zo skupiny ľudovcov Doris Pack. Tieňovou spravodajkyňou skupiny Socialistov a demokratov je slovenská poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, Smer-SD).

Program by mal v rozpočtovom období EÚ 2014-2020 združiť pod jednu hlavičku sedem existujúcich programov vrátane programu vysokoškolskej mobility Erasmus alebo program Leonardo da Vinci a Mládež v akcii. Bude teda integrovaným rámcom pre financovanie formálneho aj neformálneho vzdelávania a mobility všetkých vekových skupín. K tomu sa po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti pridáva aj finančná podpora športu v EÚ.

Kapitola pre mládež

Oproti pôvodnému návrhu Komisie si poslanci napríklad predstavujú samostatnú podkapitolu pre mládežnícke aktivity a mládežnícku mobilitu. Nariadenie zavedie pôžičkovú schému pre tých študentov, ktorí chcú druhý stupeň vysokoškolského štúdia absolvovať v inom členskom štáte ako je ich domovský. Europoslanci sa chceli uistiť, že systém bude udržateľný, nenahradí národné študentské pôžičky.

„Od začiatku vítam snahu Komisie vytvoriť väčšiu synergiu medzi individuálnymi programami“, hovorí Doris Pack (EĽS). V iných aspektoch bola podľa nej ale Komisia už menej úspešná a oceňuje podporu kolegov pri úpravách návrhu Komisie.

Socialisti verziu správy vítajú s tým, že obsahuje väčšinu ich priorít a pripomienok. „Priority skupiny S&D majú zabezpečiť rovný prístup k príležitostiam pre mobilitu, podporu a angažovanie relevantných aktérov a neziskových organizácií“, hovorí tieňová spravodajkyňa Katarína Neveďalová.

„V čase krízy je investícia do vzdelávania a odbornej prípravy základom a je dôležité, aby mala Európa program s vysokými sociálnymi štandardmi, aby bola mobilita možnosťou pre toľko študentov a mladých ľudí ako je len možné.“

„Najmä preto sa naša skupina snažila o lepší prístup k programu pre mladých ľudí s obmedzenými možnosťami a to najmä v schéme pre individuálnu mobilitu. Ďalšou dôležitou prioritou je posilnenie odborného vzdelávania a odbornej prípravy v osi celoživotného vzdelávania.“ To je podľa Neveďalovej kľúčový spôsob ako pomôcť riešeniu nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti mladých ľudí, chudoby a propagácie aktívneho občianstva.

V pléne Európskeho parlamentu sa o správe k nariadeniu bude hlasovať v januári 2013. Financovanie programu bude závisieť od dohody o sedemročnom rozpočte na roky 2014-2020.

„Vyzývam zodpovedných, aby sa postavili za dôležitosť vzdelávania, tak ako to často robia vo svojich prejavoch, tým, že poskytnú adekvátny rozpočet“, hovorí europoslankyňa Doris Pack.