Programovanie si hľadá cestu na základné školy

„Skorý začiatok znamená, že [žiaci] budú mať väčšiu motiváciu zvážiť štúdium informatiky a kariéru v oblasti IKT,“ domnievajú sa Androulla Vasiliou a Neelie Kroesová, zodpovedné v Európskej komisii za vzdelávanie a za digitálnu agendu.

otvorenom liste, ktorý tento týždeň adresovali všetkým európskym ministrom školstva, vyzývajú na zavádzanie výučby kódovacích zručností na základných školách.

Nezamestnanosť mladých je jedným z najväčších sociálnych problémov nastupujúcej digitálnej éry. Európsky pracovný trh však zároveň nedokáže pokryť dopyt po IT odborníkoch. Európska komisia odhaduje, že v roku 2020 ich bude v únii chýbať 900 tisíc.

Deti by preto podľa eurokomisárok mali rozvíjať svoje digitálne schopnosti čo najskôr. „Programovanie nielenže podporí štúdium matematiky, prírodných vied, techniky a strojárstva, ale pomôže aj rozvoju prierezových zručností, akými sú analytické myslenie, riešenie problémov, tímová práca a kreativita,“ vysvetľujú v liste ministrom.

Kódovanie je gramotnosťou dneška, uvádza Komisia. Viac ako 90% odborných profesií si v súčasnej dobe vyžaduje určité IT znalosti, ale počet absolventov s dopytom po zručnostiach nedokáže držať krok.

„Globálna ekonomika sa bude čoraz viac spoliehať na nové digitálne nástroje a ja chcem Európu vidieť na čele,“ vyhlásila Androulla Vasiliou.

Komisárky dodali, že rešpektujú zásadu subsidiarity a preto je na každom členskom štáte, aby podporili vzdelávanie učiteľov aj žiakov. Pripomenuli minuloročný akčný plán s názvom „Otváranie systémov vzdelávania“ a nachádzajúce podujatie EU Code Week.

Od roku 2012 sa programovanie vyučuje na základných školách v Estónsku. Veľká Británia by ho do národného vzdelávacieho programu mala zaviesť ešte tento rok. Francúzsko plánuje vytvoriť aspoň nepovinné kurzy. Podobné iniciatívy zvažovali aj vo Fínsku a v Taliansku.