Projekt Euroscola 2007 na slovenských stredných školách

Krátka správa

Na viacerých slovenských stredných školách sa uskutočnili podujatia v rámci projektu Euroscola 2007. Na podujatí, ktoré zorganizovali študenti gymnázia v Pezinku, privítali veľvyslanca Švédskeho kráľovstva Mikaela Westerlinda a pozvanie prijali aj europoslankyňa Slovenskej republiky Monika Flašíková-Beňová (Smer-SD) a primátor mesta Pezinok Oliver Solga.

Študenti gymnázia sa do súťaže Euroscola 2007 prihlásili ešte v minulom roku, čím prejavili záujem o posilnenie verejnej debaty o Európe. Vybrať si mohli z rôznych okruhov tém, medzi ktorými boli Životné prostredie, doprava a energia v EÚ, Miesto Európy vo svete, Mladí ľudia v EÚ, Podpora rozvoja regiónov, EÚ a ochrana ľudských práv, Vzdelávanie, kultúra a šport v EÚ, Budúcnosť Európy. Koordinátorom projektu z radu študentov je Adam Danišovič, ktorý spolu so svojimi spolužiakmi i s pedagógmi budú s hosťami diskutovali v anglickom jazyku o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch,  o mladých ľuďoch v EÚ, o členstve Slovenskej republiky v únii i o ostatných členských krajinách. Cieľom študentov zapojených do projektu je získať nielen vedomosti o Európskej únii, ale aj skúsenosti z komunikácie v cudzom jazyku.

Podobnú diskusiu zorganizovali aj stredoškoláci v Brezne. Okrem spoločných tém sa ich debata zamerala najmä na otázky súvisiace s regionálnym rozvojom a účastníkov zaujali aj možnosti, ktoré mladým ľuďom ponúka Európska únia. Hosťom podujatia na Gymnáziu J. Chalúpku v Brezne bola poslankyňa Európskeho parlamentu Irena Belohorská (ĽS-HZDS).

Gymnazisti sa týmto spôsobom zapojili do súťaže, ktorú vyhlásila Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Výhercovia Euroscoly budú môcť na jeden deň navštíviť Štrasburg a rokovať v budove Európskeho parlamentu so svojimi rovesníkmi z iných členských krajín ako ozajstní europoslanci.

Program Euroscola vytvoril Európsky parlament s cieľom oboznámiť európskych mladých ľudí s vnútorným fungovaním nadnárodnej inštitúcie, zažiť na vlastnej koži komunitárnu Európu na zasadnutiach, kde si mladí ľudia vymieňajú názory o práci s európskym rozmerom, o záležitostiach, ktoré zaujímajú mládež ako sú nezamestnanosť, ochrana životného prostredia, rasizmus a pod. A napokon sa snaží poukázať na dôležitosť a význam znalosti cudzích jazykov v zjednotenej Európe.