SKITU 2008 o eurofondoch pre univerzity

V októbri (14.10.) sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach uskutoční konferencia „EÚ fondy a IT na slovenských univerzitách – SKITU.“ Jej cieľom je vytvoriť priestor pre výmenu skúseností a diskusiu o projektoch, ktoré sa dotýkajú informačných a komunikačných technológií (IKT) a majú potenciál byť určené pre univerzity. Súčasne, účastníci sa budú môcť dozvedieť aj o novinkách a svetových trendoch v oblasti informatizácie školstva a výskumných pracovísk.

Počas konferencie medzi inými vystúpia aj: Peter Mravec (MŠ SR), Stanislav Sipko (SOVVA), Roman Russev (Microsoft), Tomáš Vencelík (Sun Microsystems), Jana Prádlová (IBM), či Joachim M. Brünner (Siemens AG). Hlavnou témou bude predkladanie projektov a čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ. Hovoriť sa preto bude o pripravovaných a aktuálnych výzvach v rámci OP Výskum a vývoj, manažmente výskumu v oblasti IKT, priestor pre podnikateľské technológie na univerzitnej pôde, ale aj iných témach.

„Národný strategický referenčný rámec SR 2007-2013 je veľkou príležitosťou pre našu krajinu. Predovšetkým v oblasti budovania novej infraštruktúry, napríklad aj v oblasti výskumu a vývoja, či vysokého školstva. Kľúčovým faktorom bude zvládnutie implementácie Operačného programu Výskum a vývoj, v ktorom je alokovaných vyše 1,4 mld. eur,“ zdôraznil Milan Ištván, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá Pre Prosperitu (PPP), ktoré organizátorom podujatia.

OP Výskum a vývoj schválila Európska komisia 28. novembra 2007. Ide o nástroj Lisabonskej stratégie, ktorý je určený pre Slovensko. Jeho všeobecným cieľom je modernizácia a zvýšenie efektívnosti systému podpory výskumu a vývoja, ako aj skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl a vedeckých pracovísk. V programovom období 2007 – 2013 je pre Slovensko v rámci OP vyčlenených približne 55,3 mld. Sk.

Viac informácií o konferencii je možné získať na webovej stránke podujatia, kde sa súčasne nachádza aj elektronický registračný formulár.