Slováci na Expo Sience Europe 2006

Krátka správa

V Španielskej Tarragone sa včera skončil šiesty ročník celoeurópskeho stretnutia mladých vedcov Expo Sience Europe. Každý druhý rok ho pripravuje Medzinárodné hnutie pre vedecké a technologické voľnočasové aktivity MILSET Europe. Tento rok jeho organizáciu zverilo španielskej asociácii MAGMA (Associacio per promoure la recerca jove). Medzi ciele ESE patrí umožniť mladým ľuďom z Európy stretnúť sa a podeliť sa o potešenie z vedy, dokázať tak univerzálny charakter vedy, ukázať verejnosti vedecké projekty z celej Európy zhotovené vo voľnom čase a umožniť pedagógom stretávať sa za účelom výmeny skúseností. ESE podporuje vedecké projekty vytvorené deťmi a mladými ľuďmi z celej Európy prostredníctvom výstav v multikultúrnom prostredí, ktoré umožňuje účasť inštitúcií, ktoré chcú podporovať mladých ľudí v ich projektoch.

Program ESE pozostáva z množstva rozličných aktivít: kultúrne a vedecké návštevy, voľnočasové aktivity, výstavy vedeckých projektov, workshopy, animácie a konferencie. Účasť na ESE je možnosťou zavedenia a oživenia priestoru na vyzdvihnutie úsilia a záujmu mládeže, učiteľov a lídrov vo výskume, vede a technike, zlepšiť ich motiváciu prispievaním k ich osobnému rozvoju, nadviazať vzťahy s inými inštitúciami s rovnakými cieľmi prostredníctvom rozvoja vedeckých, technických a spoločenských projektov za cieľom výmeny nápadov a vytvoriť akcie v závislosti od potrieb dnešného sveta, v prospech priemyslu, vzdelávacieho sektora a spoločnosť všeobecne; umožnenie šírenia poznania medzi hlavné skupiny obecenstva (t.j. mladí ľudia); podporovať Vedeckú kultúru v multikultúrnom prostredí, umožňujúcom zdieľanie skúseností a dobrého postupu ako prostriedkov na dosiahnutie vyššieho štandardu vedeckých aktivít.

Prezentovať svoje vedecko-technické projekty prišlo do Tarragony 550 mladých ľudí z vyše 28 európskych, ale aj mimoeurópskych krajín. Nechýbali medzi nimi ani účastníci zo Slovenska. Našu výpravu zorganizovala Asiociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) za pomoci MILSETu, pod záštitou Ministerstva školstva SR a vďaka podpore Slovenskej akadémie vied (SAV). Slovenských účastníkov vyberala AMAVET spomedzi záujemcov z celého Slovenska. Samuel Guoth, Lívia Kukurová, Matej Duník, Marcel Šulek a Michal Šujan prezentovali projekty Dedičné choroby a poruchy, Kone a ich správanie sa, Akustická fľaša a Solárne panely.

Súčasťou podujatia bol aj medzinárodný seminár na tému Úloha vedcov, učiteľov a vedecko-technických záujmových klubov mládeže pri zvyšovaní záujmu mladých o vedu a techniku.