Slovensko: každý rok menší podiel HDP na vedu a výskum

Členské krajiny neinvestujú do výskumných a rozvojových aktivít (R&D) dostatočne. Hoci V Európe nájdeme niekoľko výnimiek (Švédsko 3,82%; Fínsko 3,45%), viaceré krajiny výrazne zaostávajú (Cyprus 0,42%; Rumunsko 0,46%, Bulharsko 0,48%).

Na chvoste sa umiestnilo aj Slovensko. V roku 2006 investovalo do R&D 0,49% HDP. Slovenská vláda podiel každý rok znižuje. Pre porovnanie: V roku 2000 investovalo Slovensko do R&D 0,65%, v roku 2005 0,51% HDP.

Susedný český výskum je na tom o poznanie lepšie. V roku 2006 investovala česká vláda do R&D 1,54% HDP. Pre porovnanie: V roku 2000 to volo 1,21% a v roku 2005 1,41% HDP. Česko sa tak pripojilo k Estónsku a Rakúsku, ktoré medziročne (2005-2006) najviac zvýšili podiel prostriedkov z HDP určených na vedu a výskum.

Všetky členské krajiny sa zaviazali zvýšiť podiel investovania HDP do R&D na 3 percentá do roku 2010. Lídri EÚ si myslia, že takýto krok pomôže k dosiahnutiu cieľov Lisabonskej stratégie rastu a vytvárania nových pracovných miest.

Hoci podľa percenta HDP sú lídrami medzi výskumníkmi severské krajiny, Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia spoločne financujú väčšinu projektov R&D v celej EÚ. Aj keď podiel ich prostriedkov dosahuje sotva 2,5% HDP, spoločne preinvestujú 128 mld. eur, čo je 60% všetkých európskych investícií R&D.

Druhým faktorom vedeckej rozvinutosti sú ľudské zdroje. V roku 2006 malo len 4,8% Európanov univerzitné vzdelanie oprávňujúce pôsobiť ako vedecký alebo inžiniersky pracovník. Lídrami v tomto smere sú Belgicko (7,9%), Írsko (6,8%) a severské krajiny (6,7-6,0%). Najnižší podiel Eurostat zaznamenal v Portugalsku (2,7%). Slovensko sa ocitlo v jednej skupine v Bulharskom a Rakúskom (3,0%).

Problematika ľudských zdrojov v R&D by mala zaznieť aj na nadchádzajúcom jarnom summite Rady (13.-14. marec). Ministri zodpovední za konkurencieschopnosť už vo februári vyzvali na “väčšie a efektívnejšie investovanie” do výskumu, inovácií a vyššieho vzdelávania.

Pomocným nástrojom pre získavanie ľudských zdrojov je aj ERA – Európska výskumná oblasť. Jej cieľom je odstraňovať prekážky a podporovať európsku mobilitu vedcov a technológií. Často počuť názor, že pohyb poznatkov by sa mal stať “piatou slobodou”.