Slovensko nechce na internetizáciu regionálneho školstva peniaze z eurofondov?

Krátka správa

Odborníci bijú na poplach. Slovensku reálne hrozí, že sa samo pripraví o jedinečnú možnosť razantne pokročiť v pripájaní základných a stredných škôl k internetu. Pritom práve tento projekt, ktorý riadi ministerstvo školstva a verejnosť ho pozná pod názvom Infovek, je jednoznačne najúspešnejším projektom informatizácie vo verejnej správe, aký sme kedy na Slovensku mali. „Úprimne poviem, že som zostal po tomto zistení šokovaní. Ani v návrhu operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), ani v žiadnom z operačných programov, ktoré spravuje rezort školstva a dokonca ani v regionálnom operačnom programe (ROP) sa s financiami na pokračovanie Infoveku nepočíta,“ hovorí výkonný riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Milan Ištván. PPP v tomto zmysle podali pripomienku na úrad vlády, teraz by sa ňou mali zaoberať pri finalizácii operačných programov pred rokovaním vlády budúci týždeň.

Prekvapujúcu informáciu potvrdzuje aj Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR, ktoré gestoruje OPIS. Podľa pracovníkov jeho sekcie pre informatizáciu spoločnosti to je chyba, ktorá neúmyselne vznikla pri zrušení jedného operačného programu na ministerstve školstva: „Pôvodne malo MŠ SR spravovať tri operačné programy, ten tretí – infraštruktúra školstva – bol však zrušený. Opravy, údržby a prestavby škôl a školských zariadení sa dostali do ROP, ale na IT infraštruktúru sa akosi zabudlo.“

Podľa informácií, ktoré získal Euractiv.sk, MDPT SR v rámci pripomienkového konania k operačným programom pripravilo zásadnú pripomienku, aby táto oblasť bola zaradená do ROP. Ten bude spravovať Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR. Podľa informácií z tohto ministerstva sa však MVRR bude brániť a naopak navrhne, aby internetizáciu regionálneho školstva financoval štát z OPIS. „Mám z takéhoto prehadzovania si tohto problému trochu strach, bojím sa, aby sa napokon nestalo, že to nezaradia nikam,“ hovorí prezident PPP Braňo Ondruš. „Samozrejme, to nemusí automaticky znamenať koniec Infoveku, ale bola by to veľká chyba, lebo v štátnom rozpočte sa na túto činnosť nikdy nenájde toľko peňazí, koľko ich v eurofondoch. A navyše sa hovorí o potrebe šetriť.“

Projekt Infovek je pritom kľúčovým nástrojom pre pripájanie škôl k internetu. Podľa Európskej komisie naše základné a stredné školy v menších mestách a na dedinách trpia. Iba pred mesiacom pritom Vo všetkých ukazovateľoch sú na tom lepšie mestá, dokonca väčšie mestá, vidiek naopak zaostáva. Napríklad vysokorýchlostné pripojenie k internetu má 62% škôl v mestách, ale len 32% škôl vo vidieckych oblastiach.