Šport: Prekážka alebo podpora európskej identity?

Zdroj: Fickr, Foto: UK in Canada

Pokiaľ ide o možnosť rozvíjať európsky rozmer v športe je europoslankyňa Anna Záborská (KDH, EĽS), ktorá mala v procese prípravy zmluvy voči dokumentu viacero výhrad, skôr skeptická. „Európsku dimenziu športu nemajú rozvíjať inštitúcie EÚ, ale samotní športovci. Nič nebráni vzniku spoločných športových súťaží, výmen, hosťovaní v športových kluboch, či organizovaniu iných športových podujatí pre športovcov a divákov členských štátov EÚ“, tvrdí. Podľa nej môže „skutočná európska identita vznikať len prirodzene.“ Záborská verejne podporuje slovenský ženský hokej. 

Jej stranícky kolega, europoslanec Miroslav Mikolášik (KDH, EĽS) si myslí, že pozornosť športu na úrovni Európskej únie je zaslúžená. „Pravidelný šport nesporne prispieva k zdravému životnému štýlu a rozvoju jedinca, a preto si vzhľadom na svoju spoločenskú a vzdelávaciu funkciu zasluhuje náležitú pozornosť nielen na úrovni členských štátov ale aj Európskej únie“. Podľa neho sa športom rozvíjajú nielen fyzické schopnosti "ale aj zmysel pre tímovú prácu a tzv. fair play, ktoré sú taktiež samotným predpokladom pokojného spolunažívania národov".

Podobne ako Anna Záborská si nemyslí, že na základe takejto úpravy môžeme očakávať aj posilnenie európskej identity v každodennom živote. „Pocit príslušnosti ku skupine, solidarita a spolupráca pri športových aktivitách sú totiž konkrétnym prejavom hodnôt, ktoré presahujú čisto právny a politický rámec, a na ktorých je založená Európska únia.“

Optimistickejší je poslanec EP Eduard Kukan (SDKÚ-DS. EĽS), ktorý je presvedčený, že Únia môže v oblasti športu pridanú hodnotu.

„Momentálne, možno práve vďaka Majstrovstvám sveta v hokeji, je možné cítiť rolu, akú zohráva šport v našej spoločnosti. Milióny Európanov sú nielen fanúšikmi a divákmi, ale tiež aktívnymi športovcami a priaznivcami športu. K tomuto je potrebné vytvárať čo najlepšie podmienky!“

Medzi oblasti, kde je potrebné „viac ako len deklaratórna podpora“ radí Kukan podporu športu na školách, podporu zdravotne postihnutých športovcov, vzdelávanie ale tiež dobrovoľníctvo, boj s dopingom a transparentné financovanie športu.

„Rola, ktorú môže zohrávať šport a hodnoty s nim zviazané v medzinárodnej politike je nezanedbateľná“, hovorí Eduard Kukan. Podporuje preto myšlienku a aktivitu svojho kolegu a bývalého hokejového reprezentanta Petra Šťastného, ktorá má smerovať k odobratiu možnosti organizovania Majstrovstiev sveta v hokeji Bielorusku, „ktorá je hodná podpory“.