SR vráti Bruselu 5 miliónov eur

Pochybenia v čerpaní fondov EÚ odhalil audit, ktorý preveroval zmluvy z rokov 2008 – 2010. Peniaze sa použili predovšetkým na zabezpečovanie počítačov a inej techniky v školách, ktoré však Európska komisia neuznala ako oprávnené výdavky.

„Učebníc sa to netýka, týka sa to predovšetkým vybavenia škôl technickými, didaktickými prostriedkami, výpočtovou technikou, a tak ďalej," spresnil minister Dušan Čaplovič (SMER-SD).

Čaplovič dodal, že projekty boli realizované, školy majú spomínané vybavenie, problém je v tom, že celý proces bol zlý.  „Na základe toho Európska komisia konštatovala, že tie peniaze musíme vrátiť. Na to má EK plné právo,“ uviedol.

Zodpovednosť – horúci zemiak

Minister sa v tejto súvislosti chystá podať trestné oznámenia na ľudí, ktorí chybné obstarávania odsúhlasili. Tými sú kompetentní z Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).

„Musí za to niesť zodpovednosť človek, ktorý odsúhlasil, respektíve listom alebo inou formou potvrdil, že všetko je v poriadku a všetko bude čisté a nebudú žiadne problémy,“ povedal Čaplovič na zasadnutí školského výboru v parlamente.

Chyby sa týkali najmä obstarávania projektov pre Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ). Aj v týchto inštitúciách mieni minister vyvodiť zodpovednosť, avšak zatiaľ nechcel hovoriť o konkrétnych  menách.

Avizoval ale rôzne personálne výmeny. „Musím povymetať ten Augiášov chliev a vymeniť ľudí, ktorých mi tu zanechali moji predchodcovia a povymieňať ľudí, ktorí boli päť-šesť rokov prepojení na rôzne skupiny,“ povedal Čaplovič.

Poukázal aj na zodpovednosť vtedajšieho vedenia rezortu školstva, exministra Jána Mikolaja (SNS) a štátnu tajomníčku Bibiánu Obrimčákovú, ktorá je momentálne poslankyňou SMERu-SD. Obaja to ale odmietajú.

„Mali sme rozdelené kompetencie. Ja som bola štátna tajomníčka pre regionálne školstvo, takže kompetencie, ktoré sa týkali štrukturálnych fondov, boli kompetenciami pána ministra a jeho ľudí," uviedla Obrimčáková.

Exminister školstva zase tvrdí, že chybné verejné obstarávania v rámci eurofondov kontroloval Úrad pre verejné obstarávanie, pričom v týchto prípadoch je dokonca kontrola štvorstupňová. Na starosti ju mal aj Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku.

„Predsedom výboru bol v tom čase pán Čaplovič, mal v rukách všetky kontrolné mechanizmy a správy,“ uzavrel Mikolaj.

(EurActiv/TASR)