Stredoškoláci budú opäť súťažiť v prekladaní

Európska komisia spustila od 1. septembra v poradí už piaty ročník prekladateľskej súťaže pre stredné školy Juvenes Translatores (z latinčiny „Mladí prekladatelia“).

Súťaž propaguje výučbu jazykov v školách a prekladateľskú profesiu,“ uviedla európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou. „Znalosť jazykov môže otvárať obzory v prospech poznania iných kultúr a zlepšuje možnosti nájsť si zamestnanie, “ dodala.

Registračný formulár je vo všetkých dvadsiatich troch úradných jazykoch EÚ dostupný na internetovej stránke súťaže. Na stránke sú takisto tipy pre prípravu a príklady textov z predchádzajúcich ročíkov.

Zápis potrvá do 20. októbra. Zo všetkých zaregistrovaných škôl sa následne metódou náhodného výberu určia tie, ktoré sa zúčastnia súťaže 24. novembra 2011.

Počet zúčastnených škôl sa v každej krajine rovná počtu kresiel, ktoré bude mať daná krajina od roku 2014 v Európskom parlamente. Zo Slovenska bude teda vylosovaných trinásť škôl. Každá z nich môže do súťaže prihlásiť najviac päť žiakov. Školy môžu prihlásiť žiakov narodených v roku 1994. Témou tohtoročných textov na preklad je dobrovoľníctvo pri príležitosti Európskeho roka dobrovoľníctva.

Študenti majú za úlohu preložiť za dve hodiny jednostranový text z jazyka, ktorý si z 23 úradných jazykov vyberú, do ktoréhokoľvek iného úradného jazyka. Celkom ide o 506 kombinácií. Napríklad v uplynulom ročníku študenti slovenských škôl siahli celkom po deviatich jazykových kombináciách, pričom najčastejšie prekladali z angličtiny, nemčiny a francúzštiny do slovenčiny. Nechýbali však ani preklady zo španielčiny a maďarčiny do slovenčiny a preklady zo španielčiny, slovenčiny, nemčiny a angličtiny do maďarčiny.

Zapojiť sa môžu žiaci akejkoľvek národnosti za predpokladu, že navštevujú školu, ktorá sa nachádza v členskom štáte EÚ. Ich preklady ohodnotia prekladatelia Európskej komisie, ktorí vyberú jedného víťaza z každej krajiny. Všetci víťazi budú v marci 2012 pozvaní do Bruselu, kde si prevezmú ocenenia.

V minulom roku sa súťaže zúčastnilo vo všetkých krajinách EÚ celkom 2800 žiakov. Slovenským víťazom sa stal Ján Živčák z kežmarského gymnázia P.O. Hviezdoslava, ktorý prekladal z francúzskeho do slovenského jazyka.