Stredoškoláci zo Sniny pôjdu do Štrasburgu

Zdroj: IK EP

Tento rok sa do súťaže prihlásilo 37 škôl, pričom podľa riaditeľa informačnej kancelárie Európskeho parlamentu Róberta Hajšela sú projekty, ktoré študenti prihlasujú do súťaže z roka na rok lepšie a inovatívnejšie a vedia si tiež nájsť cestu do médií.

Pravidlá súťaže hovoria, že študenti majú usporiadať podujatie, „ktorého cieľom bude diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o členstve Slovenska v Európskej únii a o mieste mladých ľudí v Európskej únii.“ Detaily a množstvo podujatí sú už na invencii študentov a ich pedagógov.  

O výhercoch sa rozhoduje na základe dokumentácie o projekte v Informačnej kancelárii EP na Slovensku.

Na prvom mieste sa v aktuálnom ročníku umiestnili študenti z Gymnázia v Snine s projektom „Aktívne európske občianstvo“. Ako hovoria jej študenti, „aktívnym občanom sa nerodíme, ale stávame sa ním našimi skutkami“. Cieľom ich projektu bolo zvýšiť informovanosť o EÚ a záujem o možnosti aktívnej participácie a o témy EÚ ako také.

V rámci projektu zorganizovali viacero besied s osobnosťami, napríklad s vedúcou kancelárie predsedu Prešovského samosprávneho kraja v Bruseli Natáliou Tarasovovou alebo s europoslankyňou Monikou Flašíkovou Beňovou o prínose Charty základných práv v EÚ. Keďže záujem o účasť poslancov bol na školách veľký, niektorí to riešili virtuálne, telekonferenciami, napríklad prostredníctvom služby Skype. Takto mohli diskutovať so študentmi aj nadiaľku.

Sninskí študenti vypracovali pre svojich spolužiakov ako aj pre žiakov základnej školy študijný program o EÚ. Európske témy preniesli aj do detského domova v Snine prostredníctvom odľahčených aktivít.

Porota ocenila najmä početnosť a mnohorakosť aktivít medzi, ktoré gymnázium zaradilo aj koncert Jan Kryla s názvom „Európa po revolúcii“ a natočenie videofilmu „Práva občanov v EÚ“. Nosné aktivity doplnili anketami, výtvarnou súťažou a workshopmi. Výsledky projektu sa im podarilo spropagovať na internete aj v regionálnych médiách.

„Euroscola je môj najobľúbenejší projekt z tých, ktoré organizuje Informačná kancelária EP,“ vyznáva sa Monika Flašíková-Beňová (SMER-SD, S&D), ktorá sa zúčastnila niekoľkých besied so študentmi na rôznych školách v rámci Euroscoly. Otázky študentov sú podľa nej čoraz fundovanejšie a miestami aj ostré. Teší ju, ale čo všetko mladých ľudí o EÚ zaujíma, pretože EÚ „je náš spoločný projekt“.

Pre europoslanca Miroslava Mikolášika (EĽS, KDH), ktorý rovnako besedoval v tomto ročníku na štyroch školách, sú takéto stretnutia so študentmi užitočné, „lebo sa poučíme, čo Vám ako študentom ide hlavou a sme vďační za možnosť preniesť jednu informáciu z bodu A do bodu B, nakoľko sme pri zdroji informácií“.

Ocenených bolo aj spolu osem škôl, ktorých študenti sa postupne vystriedajú na pracovnom dni v Štrasburgu, kde budú spolu so študentmi s ďalších krajín „uvažovať nad dôsledkami budovania Európy“. Prezentovať svoje názory budú v Európskom parlamente  v anglickom a francúzskom jazyku.

Gymnázium Snina (39 bodov)
Stredná odborná škola Svit (37 bodov)
Gymnázium Jána Chalupku Brezno (37 bodov)
Katolícka spojená škola Sv.Vincenta de Paul Levice (36 bodov)
Stredná priemyselná škola Poprad (35 bodov)
Obchodná akadémia Levice (35 bodov)
Gymnázium  Gelnica (35 bodov)
Súkromné gymnázium Košice (35 bodov)