Študenti simulovali slovenské predsedníctvo

Krátka správa

Spomedzi členských krajín EÚ sa aj Slovensko môže pochváliť niekoľkými inovatívnymi formami vzdelávania. Jednou z nich je projekt Modelovej konferencie neformálneho summitu Európskej rady FMV EÚ v Bratislave. Jeho hlavným inicátorom bol prodekan pre zahraničné vzťahy FMV, Peter Rusiňák.

Priebeh simulovaného summitu ako aj rokovaní, ktoré mu predchádzali, bol plne v súlade s pravidlami Európskej rady. Študenti 5. ročníka FMV prezentovali reálne stanoviská štátov, ktoré zastupovali. Diskutovalo sa predovšetkým o energetickej politike a rozšírení EÚ. Náplň konferencie vychádzala z dokumentov vypracovaných simulovaným „Slovenským predsedníctvom.“ Obohatením podujatia bolo zapojenie študentov prekladateľstva a tlmočníctva Filozofickej fakulty UK, ktorí zabezpečili simultánny preklad.

Azda najspornejšou otázkou sa stala liberalizácia energetického trhu. „Zástupcovia“ Veľkej Británie a Holandska podporili mechanizmu rozdelenia vlastníctva a aktivít monopolov. V opozícii voči nim stáli študenti simulujúci predstaviteľov Nemecka a Francúzska, ktoré sú odporcami takejto liberalizácie. Napokon sa im však podarilo dosiahnuť kompromis, ktorým je predĺženie obdobia diskusie do roku 2009.

V otázke rozšírenia sa študenti posunuli ďalej ako samotná EÚ. Dohodli sa na  možnosti sektorovej integrácie formou užšie vymedzeného privilegovaného partnerstva.  

Modelovanie „slovenského predsedníctva“ a samotný projekt podporili svojou účasťou hostia z viacerých zastupiteských úradov členských a kandidátskych krajín. Projekt vyvolaj pozitívny ohlas aj medzi predstaviteľmi Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Peter Zsapka, informačný a komunikačný tajomník Zastúpenia EK na Slovensku, vyslovil vhodnosť organizovania simulovaného summitu aj na celoeurópskej úrovni. Modelové konferencie by sa mohli stať platformou pre diskusie a nové podnety zo strany mládeže voči európskym inštitúciám.