Štúdia: Osirelé lieky sa tiež oplatia

Zdroj: European Parliament

Takýto záver obsahuje nová štúdia, ktorú vypracoval Thomson Reuters pod názvom „Ekonomická moc osirelých liekov“.

Aj keď je počet pacientov, pre ktorých sú osirelé lieky určené omnoho menší, autori tvrdia, že incentívy, ktoré poháňajú  vývoj takýchto liekov – ako kratšie klinické testy, podpora zo strany verejných inštitúcií a vyššia miera úspechov v procese autorizácie – môžu urobiť najlepšie osirelé lieky rovnako ekonomicky zaujímavé ako tie ostatné.

„Tieto nové dáta dokazujú ekonomickú hodnotu osirelých liekov a poukazujú na dôležitosť zameriavať sa sa na ne na globálnom farmaceutickom trhu“, hovorí Krina Meekings, konzultantka pre Thomson Reuters na oddelení vied o živote a jedna zo spoluautorov štúdie.

„Nielen, že zacielenie na tieto lieky pomôže tým, ktorí trpia na nezvyčajné ochorenia“ hovorí, „ale tiež posúva medicínu“.  Vysoké výnosy z investícií do takéhoto výskumu a vývoja liekov je podľa nej realistické predpokladať , najmä u tých liekov, ktoré sú schválené pre liečbu  viacerých orgánov.

Podľa súčasných odhadov lekári každý rok identifikujú 250 nových nezvyčajných ochorení.  Medzi takéto ochorenia sa napríklad radí cystická fibróza, Wilsonova choroba alebo hypercholesterolémia.

„Vyššia hodnota spoločností, ktoré majú silnú stratégiu u v oblasti osirelých liekov ukazuje na väčší optimizmus ohľadne potenciálu predaja a ziskov na trhu vzácnych ochorení“, hovorí Brian Lester senior analytik a z firmy zaoberajúcej sa finančnými službami Mannig & Napier.

„Očakávame, že sa biznis model zameraný na vzácne ochorenia v budúcnosti udrží v konkurencii tradičného primárneho biznis modelu“, konštatuje.