Štúdium v zahraničí podporuje osobný i profesionálny rast

„Erasmus možno označiť za najznámejší program EÚ a najúspešnejší systém výmeny študentov na svete“ skonštatoval Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku na tlačovej konferencii vo štvrtok 10. mája. Podujatie bolo súčasťou akcie Erasmus Week 2012, ktorý prebiehal po celom Slovensku.

V rámci rôznorodých akcií napríklad organizátori zo siete ESN cestovali autobusom po celom Slovensku a propagovali možnosti, ktoré európsky program mobility ponúka.

Podľa posledných údajov za akademický rok 2010/11 Erasmus naďalej prekonáva aj svoje vlastné doterajšie rekordy, keď počas daného obdobia bol viac ako 230 tisíc študentov poskytnutý grant na štúdium alebo odbornú prípravu na zapojenej zahraničnej univerzite alebo firme (nárast o 8,5 % v porovnaní s rokom 2009/10)

Erasmus zjednocuje

„Erasmus poskytuje mladým ľuďom zručnosti dôležité pre ich osobný rozvoj a uplatnenie sa na trhu práce,“ dodal Chrenek. Nové skúsenosti zvyšujú jazykové schopnosti i flexibilitu mladých ľudí a umožňujú im spoznať nové krajiny a kultúry.

Počas 25-ročnej existencie Erasmu sa doň zapojilo už 2,5 milióna študentov. „Veríme, že čochvíľa dosiahneme náš cieľ, tri milióny študentov, a to už v školskom roku 2012/2013,“ dodal vedúci zastúpenia EK, ktorý sám absolvoval časť svojich štúdií v Španielsku a na univerzite v Oxforde.

„To, čo robí Erasmus špeciálnym je viac než len jeho dlhovekosť. Je to skutočne pozoruhodný úspešný príbeh Európskej únie,“ upozornila v stredu na konferencii v Kodani komisárka Androulla Vassiliou, zodpovedná za vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

„Študentská mobilita sa stala realitou, žiaden iný program EÚ nebol tak efektívny v zjednocovaní mladých Európanov naprieč národmi. Počas dlhých rokov sa stal hmatateľným symbolom dopadu a pridanej hodnoty európskych programov.“

15 rokov na Slovensku

Študenti slovenských univerzít môžu tento program využívať už 15 rokov, pričom v súčasnosti sú doň zapojené takmer všetky slovenské VŠ. Počas tohto obdobia do zahraničia vycestovalo viac ako 15 tisíc študentov a zo zahraničných vysokých škôl k nám prišlo asi 5 tisíc študentov. Najpočetnejšími „návštevníkmi“ sú u nás v posledných rokoch Poliaci, Španieli, Francúzi a Turci.

Miroslav Hajnoš, prezident mimovládnej organizácie Erasmus Student Network (ESN), ktorá sa venuje študentom vo výmenných programoch, poukázal na význam mobility mladých aj pre hospodársky vývoj Európy a pracovný trh.

V čase krízy je podľa neho nevyhnutné „zvyšovať dôveru medzi krajinami EÚ“ a zároveň sa nám ponúka príležitosť k väčšej integrácii Európy. Sám absolvoval študijný pobyt vo Fínsku a odbornú stáž v Španielsku a na vlastnej koži si tak vyskúšal možnosti „pootvorených dvier do Európy pre mladých ľudí“. Poukázal na význam integrácie pre to, aby pracovný trh nestagnoval a mladí ľudia si mohli hľadať a nachádzať prácu aj mimo svojej domovskej krajiny.

Vzdelávanie dnes je iné, ako kedysi

Vďaka Erasmu zavítal na Slovensko aj francúzsky študent Maxence Guillemin. „Neľutujem to, bolo to pre mňa parádne,“ uviedol.

Poukázal na to, že Slovensko je pre ľudí vo Francúzsku veľkou neznámou a mnohí nevedia ani to, že sa už Československo rozdelilo. Okrem toho takmer vôbec nerozlišujú medzi strednou a východnou Európou. Priznal, že sám si tento rozdiel uvedomil až po návšteve Ukrajiny a Ruska.

Ako poznamenal v súvislosti s novozvoleným francúzskym prezidentom Francoisom Hollandeom, počas svojej predvolebnej kampane často opakoval tému vzdelávanie. „Tomuto pojmu ale dnes nemožno rozumieť tak, ako to bolo v generácii našich rodičov, ktorí na rozdiel od nás nemohli slobodne cestovať. My môžeme.“

Erasmus prekonáva aj prekážky, ktorým čelia mladí Európania so zdravotnými obmedzeniami. V posledných rokoch v rámci neho absolvuje ročne výmenné pobyty viac než 250 študentov so zdravotným postihnutím.

Lenka Maruščáková predstavila program ExchangeAbility, vďaka ktorému sama študovala v Paríži, na základe špeciálne vytvorenej bilaterálnej dohody, ktorú teraz môžu využívať aj ďalší študenti Univerzity Komenského. Svoje výsledky z oblasti medicíny tiež prezentovala na viacerých medzinárodných fórach.