Súťaž stredoškolákov Euroscola, víťazi do Štrasburgu

Krátka správa

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku vyhlásila tretí ročník súťaže v rámci programu Euroscola určenej pre mladých ľudí vo veku 16 až 18 rokov. Študenti víťazných stredných škôl dostanú možnosť prežiť deň v štrasburskom sídle Európskeho parlamentu a spolu s rovesníkmi z 27 členských krajín EÚ rokovať ako skutoční europoslanci.

„Sme nesmierne radi, že práve prostredníctvom Euroscoly  sa Európsky parlament a jeho kompetencie dostávajú do povedomia mladých ľudí, ktorí tak dostávajú  príležitosť spoznať prácu europoslancov na vlastnej koži. O úspešnosti projektu svedčí aj fakt, že každoročne sa do súťaže zapája viac stredných škôl,“ povedal pri príležitosti vyhlásenia súťaže Robert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Cieľom programu Euroscola, ktorý organizuje Európsky parlament od roku 1989, je oboznámiť mládež s fungovaním tejto nadnárodnej inštitúcie a umožniť im vymeniť si názory na európske témy, ktoré ovplyvňujú ich každodenný život a zároveň si zdravo zasúťažiť.  Prostredníctvom Euroscoly, na ktorej sa ročne zúčastňuje okolo 10 tisíc mladých Európanov, sa snažíme  poukázať aj na význam znalosti cudzích jazykov v zjednotenej Európe.

Každá škola, ktorá sa mieni zúčastniť sa na programe Euroscola, musí usporiadať podujatie, ktorého nosným prvkom je diskusia o EÚ a dokumentáciu o ňom poslať do Informačnej kancelárie EP do 14.decembra 2007. Z desiatich víťazných škôl vyberie naša kancelária pomocou vedomostného testu o EÚ v cudzom jazyku po 25 žiakov, ktorí sa následne zúčastnia na finálových kolách súťaže v Štrasburgu.