Švédi vedia ako na falšované lieky

foto: kontrola aspirínu v závode

Systém dvojdimenzionálného (2D) čiarového kódu, ktorý podporuje aj európsky farmaceutický priemysel, umožňuje maloobchodným predajcom farmaceutík overiť, či je produkt pravý a skontrolovať, či bol daný liek predtým vydaný.

Zamestnanci farmaceutických spoločností a odborníci z tohto odvetvia by mohli napomôcť, aby sa falšované lieky nedostali do distribúcie, čím by sa sťažili podmienky pre pašerákov.

Počas pilotného projektu sa oskenovalo a overilo 100 tisíc balíčkov liekov hneď v čase ich vydania v 25 lekárňach v Štokholme. Stalo sa tak v spolupráci s farmaceutickým maloobchodným reťazcom Apoteket AB.  Projekt zároveň podporili distribútori liekov Tamro a KD Pharma, rovnako ako aj

švédska Asociácia farmaceutických výrobcov. Balenia 14-tich výrobcov obsahovali dátovú maticu 2D, ktorá umožňovala jednotlivo overiť každé balenie predtým ako sa dostali do rúk zákazníkom.

Európska federácia farmaceutických odvetví a združení (EFPIA) povedala, že práve technológie by mohli byť odpoveďou a to, ako chrániť pacientov pred falšovanými liekmi.

Podľa výkonného riaditeľa spoločnosti AstraZeneca a člena rady EFPIA Davida Brennan projekt dokazuje, že tento model môže poskytnúť „vyvážené a nákladovo-efektívne prostriedky na zlepšenie bezpečnosti liekov“.

„Falšované lieky predstavujú hrozbu pre bezpečnosť pacientov, takže si chceme byť istí, že zakaždým dostanú pravé lieky,“ dodal Brennan.

Výkonný riaditeľ Apoteket Stefan Carlsson povedal, že tento systém kontroly je ľahký a lekárnikov neruší pri ich práci. „Táto skúsenosť nás veľmi potešila, systém sa bezproblémovo integroval do nášho už existujúceho systému Point of Sale a zachoval sa aj pracovný tok. Naša skúsenosť s dátovou maticou naznačuje, že bude hodnotná pre prevenciu falšovania  a pre ďalšie manažérske funkcie v lekárňach,“ povedal.

Pri zhrnutí projektu sa ukázalo, že systém vie identifikovať falošné balenia a rovnako aj lieky po lehote splatnosti.