Takmer tretina Slovákov ešte nikdy nepoužila počítač

Krátka správa

Rýchly ekonomický rast a modernizácia európskych spoločností stále naráža na vážne bariéry. Jednou z najdôležitejších je vzdelanostná úroveň všetkých európskych občanov. Najnovšie informácie z dielne Európskeho štatistického úradu Eurostat ukazujú, že ešte stále príliš veľké množstvo ľudí na starom kontinente nedokáže používať počítač, resp. za ním ešte nikdy nesedelo. Podobné zistenia ukazujú priveľkú skupinu ľudí, ktorí ani na začiatku 21. storočia nedokážu používať internet, resp. ešte nikdy ho nepoužili. Naopak iba 22 percent obyvateľov členských krajín Európskej únie (EÚ) ovláda počítač na vysokej úrovni. Najlepšie výsledky v tejto oblasti opäť vykazujú škandinávske krajiny, kde počítač neovláda len 10 percent ľudí.

Podobné výsledky, aké v tejto oblasti vykazuje celá EÚ vykazuje podľa Eurostatu aj Slovensko. Percentuálne je u nás dokonca menej ľudí, ktorí neovládajú prácu s počítačom. Na druhej strane však máme aj menej tých, ktorí ju ovládajú dokonale – iba 19 percent. 17 percent slovenských obyvateľov zvláda len základy práce s počítačom a úroveň 35 percent ľudí u nás je v tejto oblasti stredná. Z hľadiska špecifických skupín sú na tom na Slovensku lepšie muži: počítač ich neovláda 28 percent, dokonale ovláda 25 percent. Naopak bez znalostí o počítačoch je u nás 30 percent žien a iba pre 14 percent žien je práca s počítačom hračkou.

Opäť sa potvrdzuje, že práca s počítačom je jednou z generačných charakteristík tak v celej Európe, ako aj na Slovensku. Čím sú ľudia mladší, tím menej je medzi nimi takých, ktorí s počítačom nepracujú, s pribúdajúcim vekom sa pomerne mení presne naopak. Napríklad vo vekovej skupine 16 – 24 rokov len 3 percentá Slovákov nemá s počítačom žiadnu skúsenosť a 21 ho ovláda výborne. Vo vekovej skupine 55 – 74 rokov naopak len 3 percentá Slovákov dokážu pracovať s počítačom na vysokej úrovni a až 73 percent počítač vôbec nepozná. Medzi najstaršími sme na tom v oboch skupinách horšie, než je priemer EÚ (7, resp. 65 percent).

Najnovšie zistenia navyše ukazujú, že drvivá väčšina ľudí dokáže využívať len zlomok možností, ktoré ponúka internet. V podstate sa obmedzujú na vyhľadávanie informácií a prácu s elektronickou poštou (vrátane pripájania príloh). Kriticky málo ľudí má znalosti a schopnosti využívať internet na vzdelávanie, interaktívnu komunikáciu, telefonovanie prostredníctvom internetu (VoIP), alebo on-line prácu v skupinách (opäť dôležitý nástroj pre vzdelávanie, vedeckú prácu, ale aj manažment).

Podľa výkonného riaditeľa občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Milana Ištvána stojí nová slovenská vláda pred úlohou zintenzívniť vzdelávanie ľudí, aby zvýšili, alebo dosiahli aspoň základnú úroveň digitálnej gramotnosti. „Vo vzťahu k mladším ročníkom treba modernizovať formálny vzdelávací proces: na jednej strane dať väčší priestor samotnej výučbe práce s počítačom a internetom, na druhej strane vo všetkých školských predmetoch využívať multimédiá a ďalšie nové informačno-komunikačné technológie.“ Prezident PPP Braňo Ondruš však dodáva, že ľudia v strednom a vyššom veku získajú digitálnu gramotnosť skôr prostredníctvom neformálneho vzdelávania, najmä tým, že sa ocitnú v situácii, v ktorej musia využiť počítač a internet. „Vláda by ich teda mala častejšie dostávať do takej situácie, napríklad rozvojom elektronických služieb verejnej správy a v zdravotníctve.“