Technologická predpoveď pre rok 2009

Oddelenie spoločnosti Deloitte pre technológie, médiá a telekomunikácie (TMT) publikovalo v utorok (20.1.) prognózy pre oblasť informačných a komunikačných technológií pre rok 2009. V nadchádzajúcich 12 mesiacoch by sa mal v odvetví prejaviť najmä vplyv finančnej krízy a globálnej hospodárskej recesie. Súčasne však „dozrejú“ trendy a technologické iniciatívy, ktoré začali v minulosti.

„Trh telekomunikácií prejde v roku 2009 zaujímavými zmenami,“ hovorí Dariusz Nachyla, vedúci oddelenia TMT spoločnosti Deloitte Central Europe. Dopĺňa: „Pre oblasť technológií prinesie rok 2009 náročné úlohy. Z roku 2009 však vzíde niekoľko jasných víťazov. Tohtoročné prognózy okrem iného označujú rok 2009 za prelomový pre netbooky, generické technologické značky a sociálne siete v rámci obchodných činností. Okrem toho očakávame, že spoločnosti si ešte viac uvedomia potrebu šetrenia energie.“

Lacnejšie hovory a viac príležitostí pre mobilných operátorov

Ako konštatuje analýza pre oblasť telekomunikácií, bez ohľadu na hospodársku situáciu, ľudia potrebujú komunikovať. Akokoľvek, najohrozenejšou komoditou sú inteligentné telefóny, tzv. „smartphones“. Pre zhoršujúcu sa situáciu na finančných trhoch existuje riziko, že jednotliví mobilní operátori prehodnotia obchodnú stratégiu dotovania ich predaja. Juan Carlos, partner TMT pre telekomunikácie, si myslí, že je najmä na výrobcoch takýchto telefónov, aby presvedčili zákazníkov o výhodách, ktoré vyplývajú z inteligentných mobilných služieb i za cenu vyššej sumy za kúpu koncového mobilného zariadenia.

Na druhej strane, s rastúcou obľúbenosťou smartphonov a iných mobilných telefónov, ktorých služby si môžu užívatelia personalizovať, do popredia sa dostáva obchodná príležitosť vyplývajúca z predaja doplnkových aplikácií. Doplnkový softvér pre mobilné telefóny dnes zákazník nenakupuje priamo od svojho operátora, ale od tretích strán. Očakáva sa, že používatelia telefónov si počas roka 2009 nainštalujú 10 mld. aplikácií.

Aj v roku 2009 bude Európska komisia pravdepodobne pokračovať vo svojej politike zameranej na zlacňovanie služieb mobilnej komunikácie. Po úspešnej a populárnej regulácií cien roamingu je jednou z ďalších tém výška poplatkov za ukončovanie hovorov, ktorá je v prípade mobilných sietí tradične vyššia, než akú účtujú operátori pevných liniek. Komisárka Viviane Redingová navrhla, aby sa poplatky v horizonte troch rokov znížili o 70%. Podľa analýzy Deloitte, strata výnosov z hlasových služieb by sa dala kompenzovať rozvojom portfólia dátových služieb.

Využívanie krátkych správ SMS v prezidentskej kampani v USA svedčí o rastúcom význame marketingu prostredníctvom mobilných telefónov. V prospech mobilných operátorov môže hrať i trend globálneho poklesu dopytu po tradičných formách reklamy.

Budúcnosť patrí miniatúrnym a ekologickým produktom nových značiek

Notebooky, ktoré sa v ostatných mesiacoch stali obľúbenejšie, než klasické stolové počítače, majú vážneho konkurenta – netbooky. Kľúčom k ich úspechu môže byť vybavenie výkonnejšími procesormi a kvalitnejšími pevnými diskami. Výhodou netbookov je aj ich nízka energetická náročnosť. V čase, kedy sú celkové energetické vyhliadky neisté a spoločnosti musia zvažovať využívanie alternatívnych zdrojov, netbooky v prípade bohatého počtu aplikácii, môžu dokonca ohroziť pozíciu PDA na trhu.

Vyššie nároky sa budú vyžadovať aj od energetickej efektívnosti dátových centier. Mnohé dátové uzly a IT centrá sú fyzicky umiestnené v budovách, ktoré boli pôvodne navrhované pre pohybujúce sa osoby. Dodatočné inštalácie klimatizačných jednotiek nemusia byť vždy v súlade s architektúrou budovy a v mnohých prípadoch, najmä ak je zle navrhnuté prúdenie vzduchu, môže dochádzať k veľkému plytvaniu energiami. IT sektor sa preto podľa Deloitte bude musieť zamerať na ich optimalizáciu, pričom by malo padnúť rozhodnutie o obmedzení fyzických plôch dátových centier. Do popredia sa preto bude dostávať myšlienka outsourcingu a využívanie najmodernejších technológií.

Rok 2009 bude pravdepodobne možné označiť aj za rok tzv. generických značiek. „Značka, ktorá bola kedysi symbolom kvality, spoľahlivosti a dokonca atraktívnosti, môže pri súčasnom neistom vývoji ekonomiky vyjadrovať skôr extravaganciu. V roku 2009 budú spoločnosti pravdepodobne ochotnejšie vyskúšať lacnejšie, neznačkové alternatívy v snahe znížiť náklady,“ hovorí Juan Carlos.