Transfer klimatických technológií na obzore?

Vyjednávači členských krajín EÚ dolaďujú internú pozíciu EÚ k transferu čistých technológií do chudobnejších krajín a regiónov sveta. Technológie veternej, solárnej, geotermálnej energetiky, ako i patenty v oblasti ďalších obnoviteľných zdrojov energie, či inovácie v priemyselnej výrobe by sa mali stať súčasťou dlhodobých stratégií a plánov, ktoré sa dohodnú na medzinárodnej úrovni, najmä na pôde UNFCCC.

Fórum OSN by sa malo stretať v ročnom intervale, aby hodnotilo mieru úspechu a neúspechu programov, ktorých cieľom bude pomoc rozvíjajúcim sa ekonomikám znižovať mieru tvorbu emisií skleníkových plynov. Podľa dosiahnutých výsledkov by sa prerozdelili medzinárodné finančné zdroje na ďalšie obdobie.

Európska komisia odhaduje, že rozvíjajúce sa krajiny budú do roku 2020 potrebovať finančnú pomoc v celkovej výške 100 mld. eur ročne, z čoho 22-50 percent by mohlo pochádzať z medzinárodného verejného sektora.

Ochrana duševného vlastníctva

Doteraz otázka transferu čistých technológií stroskotávala na téme ochrany duševného vlastníctva. Krajiny ako Čína, India a Brazília žiadali o výnimky z príslušnej medzinárodnej legislatívy, vysvetľuje pre EurActiv vysoko postavený európsky diplomat.

"Európska únia hovorí, že si je vedomá toho, že sa niečo musí spraviť," povedal. Udelenie takýchto výnimiek je príliš veľká požiadavka na rozvinuté krajiny. "Bolo by to príliš, pretože je to systém, ktorým sa riadi priemyselná a hospodárska stabilita výskumných centier. Nie je to možné," doplnil.

Cestovné mapy k technológiám

Pre prekonanie súčasného stavu sú Európania pripravení ponúknuť "cestovné mapy k technológiám", ktoré sa prispôsobia pre potreby konkrétnych krajín. "Na princípe individuálneho posúdenia každého prípadu budeme hľadať odpovede na technologické bariéry," uviedol diplomat.

Hlavnou myšlienkou prístupu EÚ je "uviesť cestovné mapy k technológiám a vytvoriť panel expertov, ktorý bude každoročne hodnotiť situáciu a kontrolovať, či neexistujú nejaké prekážky". Fórum bude tiež hodnotiť dosiahnuté výsledky v oblasti redukcie emisií CO2 s ohľadom na čo najväčšiu efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov.

Diplomat tvrdí, že chudobnejším krajinám sa s príslušnými technológiami podarí dosiahnuť klimatické záväzky.

O možnosti poskytnúť chudobnejším krajinám nízkouhlíkové technológie informuje i denník Financial Times. V piatkovom vydaní (16.10.) uviedol, že "tón rozhovorov" sa za posledné týždne zmenil. Diskusia medzi chudobnejšími a bohatými krajinami sa "rozširuje" a stáva sa "vzájomnejšou".