Turecko požaduje slobodu pohybu vedcov

„Radi by sme videli odstránenie brariér pre slobodu pohybu výskumníkov, čo sa tiež považuje za piatu slobodu EÚ. Turecko je tomuto otvorené a silne povzbudzujeme EÚ, aby prijala nevyhnutné nariadenia v tomto smere,“ povedal Mehmet Aydin, turecký minister štátu.

„Zvýšená výskumná spolupráca môže byť vhodným predvstupovým nástrojom,“ doplnil Turkove slová Janez Potočnik, komisár pre vedu a výskum. Podčiarkol, že predvstupová kapitola Veda a výskumná politika bola medzi piatimi, ktoré sa otvorili ako prvé, a v súčasnosti sú rokovania v rámci nej predbežne úspešne uzatvorené.

Komisár označil úsilie Turecka implementovať 7. rámcový program (FP7) v oblasti výskumu za politiku, ktorá „drží krok s našou“. Komisár však na druhej strane okrem chvály vyslovil i zopár kritických poznámok. Napríklad povedal, že ak sa Turecko chce intenzívnejšie zúčastňovať na FP7, musí výskum viac ukotviť v národnej agende.

Cieľom Ankary je do roku 2010 financovať R&D (výskum a vývoj) dvoma percentami hrubého domáceho produktu krajiny, pričom polovica financií by mala pochádzať zo súkromných zdrojov. Je to menej ambicióznejší cieľ, než aký si stanovili členské krajiny EÚ; investovať do roku 2010 do výskumu a vývoja 3 percentá HDP.