Učebnice a zošity by mali nahradiť počítače

Foto: flickr.com (mwoodard)

Krátka správa

“Som úplne presvedčená o tom, že to, že tu dnes môžem s vami stáť, že už nejestvuje múr rozdeľujúci Berlín [..] je priamym dôsledkom – produktom – informačných technológií”, povedala nemecká kancelárka Angela Merkelová na Fóre vládnych lídrov – Európa. Podujatie organizuje každý rok spoločnosť Microsoft. Toho roku sa konalo v Nemecku.

Bill Gates vo svojej prednáške predstavil najnovší produkt Microsoft-u, ktorým je “Tablet PC.” Ide o počítač navrhnutý pre potreby žiakov a študentov, pre ktorých má byť náhradou za klasické knihy, poznámkové zošity a perá. Spoločnosť zo Seattlu vyvinula ako zariadenie, tak aj softvér preň. Prvé kusy Tablet PC už boli distribuované do viacerých škôl po celom svete, kde ich žiaci testujú. Viacero škôl zapojených do monitoringu pochádza aj zo španielskeho regiónu Aragon.

Malý počítač umožňuje deťom pripojiť sa do Internetu, ale rovnako na ňom nájdu aj aplikácie spríjemňujúce im vypracúvanie domácich úloh. Očakáva sa, že dieťa by do veku 10 roku už malo vedieť s Tablet PC písať, vytvárať jednoduché prezentácie a používať matematický softvér (akúsi kalkulačku).

Angela Merkelová uvítala predstavené inovácie: “Typy počítačov, ktoré tu používame a ktoré tu boli predstavené, nám umožnia vyučovať našich študentov oveľa lacnejšie [a] efektívnejšie.”

V Nemecku prebieha v súčasnosti diskusia o tom, či a do akej miery majú platiť žiaci za učebnice, ktoré dostávajú v školách. Otázkou je, či by mala vláda naďalej dotovať študijné materiály. Kancelárka Merkelová povedala, že “táto kontroverzia ohľadom učebníc sa [zavedením Tablet PC] vyrieši automaticky.”

Bill Gates na adresu používania nového produktu povedal: “Škola, ktorú navštevuje moja dcéra, tiež testuje Tablet PC, a tak kedykoľvek, keď [dcéra] dokončí svoje domáce úlohy [..] vidím jej výsledky.” Merkelová počas pracovného obeda vyjadrila súhlas, avšak súčasne zažartovala, či žiakom nebude prekážať, ak budú rodičia sledovať ich domáce úlohy takýmto otvoreným a intenzívnym spôsobom.