Únia podporí vysoké školy v susedných krajinách

Špecializované programy EÚ podporujú cezhraničnú dimenziu vzdelávania

Včera 5. júla Európska komisia oznámila, že prostredníctvom programu Tempus podporí asi 60 multilaterálnych projektov vyššieho vzdelávania v krajinách v rámci Európskej susedskej politiky a v Rusku sumou 47 miliónov eur. Novými financiami chce zmodernizovať učebné plány, metódy vyučovania a učebný materiál, ale tiež zvýšiť kvalitu riadenia vysokoškolských inštitúcií v partnerských krajinách.

Umožní sa takisto lepšie vytváranie vzájomných sietí, spoločných projektov a partnerstiev medzi vysokými školami. V porovnaní s minuloročným programom sa prostriedky navýšia o takmer 17 miliónov eur.

Komisár pre rozšírenie a susedskú politiku Štefan Füle uviedol: „Investovanie do ľudí je kľúčovým cieľom susedskej politiky EÚ. Plodná spolupráca medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania v EÚ a krajinách európskeho susedstva bude pokračovať, pomôže zdieľať vedomosti, skúsenosti a myšlienky. Významný nárast financovanie pre tento program ilustruje obnovený záväzok EÚ podporiť vyššie vzdelávanie v tomto regióne.“

Novú príležitosť pre spoluprácu bude môcť využiť viac ako 450 inštitúcií z východnej Európy, severnej Afriky, Blízkeho východu, Západného Balkánu a strednej Ázie a podobné množstvo škôl z EÚ. Projekty budú mať trvanie dva až tri roky a ich zahájanie sa očakáva v roku 2012. Zapojiť sa do nich môžu aj verejné a súkromné spoločnosti či mimovládne organizácie.

Program Tempus začal fungovať v roku 1990. V jeho prvej fáze bolo Československo a neskôr aj Slovensko tiež priamym prijímateľom pomoci v rámci programu PHARE. V súčasnosti je Tempus už vo svojej štvrtej fáze (2007-2013), v rámci ktorej získalo podporu asi 100 rôznych inštitúcií z regiónu, ktorý Európska únia financuje prostredníctvom Európskeho nástroja susedstva a partnerstva (ENPI). Koordinátorom na Slovensku je Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu.