USA sú na dobrej ceste stať sa klimatickým lídrom

„Spojené štáty sú popredu pred kýmkoľvek,“ pokiaľ ide o výskum a vývoj alternatívnych palív a technológií energetickej efektívnosti, povedal pre Reuters Daniel Yergin, predseda CERA (Cambridge Energy Research Associates). Svoje vyhlásenie formuloval počas washingtonského Globálneho energetického summitu.

USA sa stanú novým svetovým klimatickým lídrom vzápätí ako sa im podarí prijať príslušnú domácu legislatívu. Americký prezident Barack Obama predstavil návrh na štandardy palív pre automobily, či povinnosť výrobcov energií vyrábať časť z obnoviteľných zdrojov. Súčasne prezident prisľúbil, že tieto návrhy by sa mali stať čoskoro zákonmi. Yergin komentuje: „Potom máte balíček pre klimatické líderstvo.“

Obchodovanie s emisiami je konceptom, ktorý vyvinuli americkí vedci. Schéma sa začala uplatňovať pred desiatkami rokov s tým, že sa obchodovalo s emisiami síry a ďalších nebezpečných látok, ktoré spôsobujú kyslé dažde. Hoci sa takýto prístup k problému kyslých dažďov osvedčil, za lídra v boji proti emisiám CO2 sa považuje EÚ, ktorá využíva americký prístup.

Yergin však tvrdí, že súčasná situácia sa môže čoskoro zmeniť, okrem iného i pre byrokraciu, ktorá zaťažuje EÚ. „V čase, keď budú mať USA svoj klimatický režim, budú sa posúvať smerom k líderstvu a to pre nesúdržnosť EÚ, pretože EÚ je [skupinou] rozdielnych krajín,“ hovorí.

Ktokoľvek sa bude považovať za lídra globálnych klimatických politík, bude sa od neho očakávať, že pomôže rozvíjajúcim sa krajinám ako Čína, ktoré sa v poslednom období stávajú najväčšími svetovými znečisťovateľmi emisiami CO2. V tomto smere bude veľkým testom pre celé medzinárodné spoločenstvo koncoročná klimatická konferencia v Kodani, na ktorej by sa malo diskutovať o nástupcovi Kjótskeho protokolu. Chudobnejšie krajiny od bohatých žiadajú, aby začali znižovať mieru tvorby emisií CO2 ako prvé.

Inovácie

Viac ako polovica z amerických štátov chce isté percento energie tvoriť s využitím solárnej a veternej energie. Návrh klimatického zákona hovorí o podobnom cieli na federálnej úrovni. Podľa súčasného znenia návrhu, ktorý predstavili kongresmeni Henry Waxman a Esward Markey, bude sa požadovať, aby sa z takýchto zdrojov vytváralo 12 – 15 percent a prijali sa konkrétne kroky na zlepšenie energetickej efektívnosti.

Steven Chu, americký minister pre energetiku, na včerajšom Globálnom energetickom summite pre Reuters vyhlásil, že USA ukázali svoje klimatické líderstvo i tým, že nedávno spoločne s Agentúrou pre ochranu životného prostredia konštatovali, že emisie skleníkových plynov považujú za škodlivé pre ľudské zdravie. Na okraj kodanskej konferencie Chu doplnil, že je priskoro predpokladať, ako sa svet postaví k americkým iniciatívam.

„Je veľmi komplikované prestavať 10 percent amerického HDP,“ konštatuje Yergin a dopĺňa, že klimatické kroky budú komplikované. Energetika predstavuje silný sektor hospodárstva. Na druhej strane, americký energetický výskum je najlepší vo svete a i naďalej bude expandovať.

„Po skončení dňa sú odpoveďami naozaj technológia a vyššia úroveň výskumu a vývoja, ktoré sa financujú na väčšom ucelenom dlhodobom základe, z čoho pramenia inovácie,“ uzavrel Yergin.

EurActiv/Reuters