Úspešní mladí internetoví nadšenci

Krátka správa

Národnú súťaž Junior Internet 2006 zorganizovalo združenie AMAVET pod záštitou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií. Tento projekt je určený pre deti a mladých ľudí do 18 rokov, ktorí sa aktívne zaujímajú o internet. Ide pritom o vyslovene stredoeurópsku záležitosť, lebo ho vyhlásili v Čechách, v Poľsku, v Maďarsku a na Slovensku. Okrem iných však projekt podporili Medzinárodný Višegradský fond, ako aj program Európskej únie zameraný na deti a mládež Youth.

Na súťaži sa predstavilo 52 nadaných mladých ľudí, z toho 20 sa prezentovalo v kategórii Juniortext a 32 predstavilo svoje projekty v kategórii Juniorweb, z celkového počtu 114 prihlásených projektov v oboch kategóriách. Účastníci prezentovali svoje projekty širokej verejnosti, odborníkom, domácim ale i zahraničným hosťom. Projekt je pre súťažiacich už sedem rokov odrazovým mostíkom do sveta úspešných mladých webdesignerov, programátorov, internetových novinárov, projektových manažérov či internetových podnikateľov.

Cieľom projektu je okrem iného motivovať mladých ľudí k väčšiemu využívaniu internetu, podporiť ich kreativitu a profesionálny rast, dať im možnosť prezentovať svoje projekty a nadviazať kontakty s podobne nadanými ľuďmi, účastníkmi z minulých rokov ako aj s odborníkmi z danej oblasti.

V kategórii Junior Web súťažili webové stránky či rozsiahlejšie internetové projekty, napríklad internetové časopisy, portály, rôzne webové služby, osobné stránky, webové stránky na určitú tému a podobne. Víťazom medzi účastníkmi do 16 rokov sa stal Tomáš Jančo z Trenčína, druhý je Tomáš Peťovský tiež z Trenčína a tretí je Marek Hutník z Košíc. Medzi staršími zvíťazil Andrej Staš z Dolného Kubína, druhý skončil Michal Klembara zo Spišskej Novej Vsi a tretí Michal Sukupčák zo Žiliny.

V kategórii Junior Text zasa súťažili texty na témy Internet Future (Internetová budúcnosť) a Internet Security (Internetová bezpečnosť), pričom sa hodnotil slohový štýl i myšlienkový obsah. Na prvých troch miestach sa umiestnili: Martin Flešár z Ľubotíc, Viliam Zich z Prešova a Zuzana Kollárová zo Šamorína. Špeciálnu cenu pre najmladšieho účastníka získal deväťročný Tomáš Šrámek z Opatoviec nad Nitrou.