Vakcíny do každého počasia

John Vachon, Library of Congress (USA), Wikepedia

Je to vôbec prvýkrát čo Európska komisia chce takýmto spôsobom priamo iniciovať špecifický výskum. V histórii sa ale veľa priekopníckych vecí vymyslelo a dosiahlo lebo motiváciou bol zisk ceny – napríklad prvý transatlantický let alebo jedlo v konzerve.

V roku 1795 vypísala francúzska armáda odmenu vo výške 12 000 frankov tomu, kto prinesie novú metódu uchovávanie jedla. Tak sa stalo, že Nicolas Appert prišiel s prvým jedlom konzerve.

Na podobný spôsob motivácie vsadila aj EÚ. „Mnohí ľudia v tropických oblastiach a rozvojových krajinách nemajú žiadny úžitok z vakcín, pretože sa pokazia kým k nim dorazia. Cieľom ocenenia je podnietiť vedcov, aby prišli s inováciou, ktorá môže pomôcť vyriešiť globálny zdravotný problém“, povedala komisárka Maire Geoghegan-Quinn.

Pre Európanov je ochrana očkovaním pred celou škálou chorôb úplnou samozrejmosťou, napriek občasnej kontroverzii, ktorá napríklad sprevádza povinnosť očkovať deti u nás.

Stále platí, že vakcíny sú jedným z najdôležitejších medicínskych objavov. Pri dlhom transporte a skladovaní očkovacích látok v rozvojových krajinách sa často stáva, že sa vakcíny znehodnotia pred tým, než sa dostanú k pacientom. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyjde navnivoč polovica dodaných vakcín.

Hlavným problémom je ich chladenie. Väčšina z vakcín musí byť udržiavaná pri teplote tesne nad bodom mrazu. To je logisticky komplikované a tiež nákladné.

Prihlášky do tejto súťaže je možné posielať v počas jedného roka a uchádzať sa o venu vo výške 2 miliónov eur môže akákoľvek právnická osoba so sídlom v EÚ alebo pridružených krajinách. Pravidlá je možné nájsť na tejto linke. Víťaza vyhlásia v poslednom kvartáli roku 2013, pričom porotou bude panel popredných expertov. Riešenie musí spĺňať podmienku zachovania efektívnosti a bezpečnosti vakcín a jeho implementácia musí byť cenovo primerané.

Európska komisia v rámci rámcových výskumných programov už financuje výskum ľudských vakcín, najmä na infekčné ochorenia no, ich skladovanie nebolo v zábere týchto grantových programov.

Komisia by rada formu výskumných cien častejšie využívala ako schému financovania aj v novom programe na podporu výskumu v ďalšom programovom období 2014-2020, najmä na dosiahnutie veľmi špecifických výsledkov.

Relatívne nižšiu sumu ocenenia Komisia obhajuje tým, že má ísť o inú formu podpory ako súčasné schémy podpory výskumu vakcín, ktoré zahŕňajú veľmi nákladné postupy ako sú klinické skúšky.