Vedci chcú priamo ovplyvniť politiku

Poprední vedci sveta (prírodovedci, sociálni vedci a ekonómovia) sa obávajú, že koncoročné svetové klimatické rozhovory v Kodani sa nebudú zakladať na vedeckých zisteniach a skutočnostiach. Preto sa zajtra (10.3.) zídu, aby diskutovali o spoločnej pozícii, ktorú ponúknu svetovým lídrom v decembri. Mimoriadny vedecký summit potrvá do 12. marca.

Jednou z hlavných otázok summitu bude, či je reálne dosiahnuť, aby sa svetová klíma neoteplila o viac ako dva celziové stupne. Takáto zmena priemernej teploty je podľa EÚ a IPCC hranicou, ktorá ak sa prekročí, dôsledky klimatických zmien sa stanú nezvratnými a svetu hrozia viaceré katastrofické scenáre. Vedci by sa tiež mali zamyslieť nad hľadaním kompromisu medzi prispôsobovaním sa a zmierňovaním.

Cieľom summitu je vytvorenie komplexnej správy a obrazu o postupe klimatických zmien, vrátane zmeny úrovne hladiny svetového oceána. Spoločná správa by sa mala zakladať na najčerstvejších vedeckých poznatkoch. Posledná súhrnná správa Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny (IPCC) je stará dva roky. Vedecké štúdie, ktoré boli vydané od jej publikovania, hovoria, že globálne oteplenie napreduje oveľa rýchlejšie, než sa predpokladalo. Súčasne tvrdia, že vplyv klimatických zmien bude viac devastujúci.

„Nejde o pravidelnú vedeckú konferenciu. Je to zámerný pokus o ovplyvnenie politiky,“ hovorí pre Guardian Katherine Richardson, morská biologička z Kodanskej univerzity. Závery konferencie by mali byť formulované do piatich zásadných odkazov a dánska vláda prisľúbila, že ich všetky zaradí do materiálov určených pre účastníkov decembrovej konferencie. Závery by mali byť základom pre „inteligentné spoločenské rozhodnutia“ o tom, ako zmierniť dôsledky zmenenej klímy a ako sa s ňou vyrovnať.

Summit bude hostiť Kodanská univerzita. Na jeho organizácií sa okrem nej podieľa ďalších deväť univerzít. Okrem vedcov so svojimi príspevkami vystúpia aj Rajendra K. Pachauri, predseda IPCC, Lord Nicholas Stern a José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie.