Vedci zo SAV chcú vyvinúť vakcínu proti kliešťom

zdroj wikimedia commons

Klimatické zmeny v posledných rokoch spôsobili šírenie rôznych patogénov, ktoré sú prenášané kliešťami. Tieto patogény stoja za ochoreniami, ako sú kliešťová encefalitída alebo borelióza.

Od novembra 2010 realizujú tri ústavy Slovenskej akadémie vied  (Ústav zoológie, Ústav molekulárnej biológie a Virologický ústav) výskum, ktorého výsledkom má byť účinná vakcína proti kliešťom.

Projekt s názvom „Vývoj diagnostických postupov pre detekciu patogénov prenášaných kliešťami a postupov na prípravu vakcín proti kliešťom“ podporila z eurofondov EÚ. Naplánovaný je do októbra 2013. Z rozpočtu 939 914 eur bola už vyčerpaná približne polovica.

Vedci skúmajú v rámci projektu kliešte a nimi prenášané patogény vo vybraných lokalitách Bratislavského regiónu už druhú vegetačnú sezónu. Prítomnosť patogénov testujú novými metódami molekulovej biológie.

Zámerom vedcov je najskôr identifikovať a geneticky preskúmať patogény a následne vyvinúť a zdokonaliť metodické postupy pre ich rýchlu a spoľahlivú diagnózu.

Docielia to tak, že budú zhromažďovať  údaje pre databázu širokého spektra genotypov infekčných baktérií, z ktorých sa budú pripravovať citlivé bio-čipy a detekčné DNA testy na rýchlu diagnózu týchto patogénov.

Pomocou molekulárnych a imunologických metód bude napokon vypracovaný podrobný postup pre vývoj vakcíny proti prenosu patogénov z kliešťov do krvi ľudí a hospodárskych zvierat.

,,Dôležité je vymyslieť spôsob výroby účinnej vakcíny zabraňujúcej cicaniu kliešťov a tým aj prenosu spomenutých chorôb. Hľadáme vakcínu, ktorá by zabránila kliešťovi obyčajnému úspešne dokončiť cicanie a zároveň zabránila prenosu vírusu kliešťovej encefalitídy a spirochéty Borrelia burgdorferi z kliešťa na hostiteľa", vysvetľuje  Ladislav Roller z Ústavu zoológie SAV.

Projekt s názvom „Vývoj diagnostických postupov pre detekciu patogénov prenášaných kliešťami a postupov na prípravu vakcín proti kliešťom“ podporila z eurofondov EÚ.

Výsledky výskumu majú byť využiteľné v praxi. Uplatnenie si majú nájsť v epidemiológii, parazitológii, imunológii a v klinickej a veterinárnej medicíne.