Verejná mienka v EÚ a biotechnológia

 

Krátka správa:

Prieskumy Eurobarometer, týkajúce sa biotechnológií a zdravotníckej vedy sa realizujú každé tri roky. V porovnaní so skoršími výskumami ukazuje prieskum Eurobarometer 2005 to, že občania EÚ sú vo všeobecnosti optimistickejší, pokiaľ ide o technológiu. Kým však „existuje široká podpora pre zdravotné a priemyselné biotechnoléogie“, je tu „všeobecná opozícia proti poľnohospodárskym biotechnológiám vo všetkých krajinách okrem niekoľkých“, tvrdia závery správy. Európania vnímajú geneticky modifikované potraviny ako „neužitočné a morálne neakceptovateľné a ako ohrozenie pre spoločnosť“.

Prieskum ukazuje veľkú podporu pre rozvoj nanotechnológií, farmakogenetiky a génovej terapie, ktoré väčšina Európanov považuje za „užitočné pre spoločnosť a morálne prijateľné“. Tvrdenie, že európska verejná mienka obmedzuje technologické inovácie a prispieva k technologickej medzere medzi EÚ a USA je preto podľa správy neplatné.

Porovnanie verejnej mienky na oboch stranách Atlantiku podľa správy ukazuje zaujímavý rozdiel medzi americkou a európskou verejnosťou, pokiaľ ide o GM potraviny a nanotechnológie. Európania prudko oponujú GM potravinám a zväčša podporujú pokroky v nanotechnológiách, kým v USA je pravdou opak.