Verejno-súkromné financovanie vedy a výskumu

Krátka správa

Po prvýkrát v histórii Spoločenstva bude odštartované celoeurópske súkromno-verejné partnerstvo na podporu výskumu. Európsky parlament totiž podporil návrh Komisie v oblasti Spoločných technologických iniciatív (Joint Technological Initiatives – JTI). Iniciatívu už predtým (23. novembra) podporili členské štáty EÚ-27. Terajšie rozhodnutie Parlamentu umožní, aby sa aktivity v rámci JTI začali už začiatkom roka 2008.

Od iniciatívy sa očakáva, že bude efektívne kombinovať verejné a súkromné zdroje určené na výskum a inovácie. Zároveň by sa tak mali vytvoriť podmienky na konsolidáciu ľudských zdrojov  pôsobiacich v danej oblasti. Dôsledkom takýchto úprav by malo byť rýchlejšie uvádzanie výsledkov európskeho výskumu a vývoja do praxe. Prvé štyri projekty sa budú týkať problematiky miniaturizácie technológií, „neviditeľných“ počítačov, inovatívnej medicíny a „zeleného“ letectva.

„Európa potrebuje nový prístup k výskumu v niektorých strategických oblastiach, aby posilnila svoju konkurencieschopnosť a blahobyt,“ vyhlásila komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá, Viviane Reding. Dodala: „Toto rozhodnutie nám umožní pokročiť v procese, v ktorom Európu ruka v ruke s priemyslom a členskými štátmi posunieme bližšie k jej digitálnej budúcnosti.“

Komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik dodal, že „výskum je motorom inovácií a rastu. Tým, že spojíme podnikateľské subjekty a európske verejné investície vo výskume v špecifických oblastiach do jedného programu, zvyšujeme šance, že sa nám podarí dostať Európu na čelo inovácií vo svete.“

JTI budú namierené do oblastí, v ktorých existujúce finančné mechanizmy nie sú dostatočné na to, aby sa v nich Európa stala svetovým lídrom. Spojenie verejných a súkromných zdrojov na národnej a európskej úrovni môže do výskumu priniesť pridanú hodnotu, ktorú by oddeleným prístupom nebolo možné dosiahnuť. Čo sa týka manažmentu iniciatív, tie budú uvádzané do praxe prostredníctvom tzv. spoločných záväzkov. Takto to už v máji 2007 navrhla Komisia.