Výbor EP podporil väčšiu transparentnosť pri cenotvorbe liekov

Zdroj: TASR

Cieľom revízie smernice o transparentnosti (89/105/EEC) je zabezpečiť dobré fungovanie jednotného trhu a zároveň predchádzať zbytočným zdržaniam pri rozhodovaní o stanovení ceny lieku a výške úhrad.

Europoslanci z výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín odporúčajú pri generických liekoch 60-dňovú lehotu na určenie ceny lieku a zaradenie do systému úhrad. Malo by to zvýšiť dostupnosť lacnejších produktov pre pacientov.

Rozhodnutia o nových (originálnych) liekoch budú musieť padnúť do 180 dní no táto lehota má zahŕňať aj všetky procedurálne kroky a potrebné posúdenia zdravotníckej technológie. Obe lehoty sú dlhšie ako navrhovala Európska komisia (30 a 120 dní).

Ak legislatíva prejde, členské štáty budú povinne musieť poskytnúť lieky alebo rehabilitáciu pacientom v prípadoch, kde dochádza k neoprávnenému zdržaniu.

Spravodajkyňa Európskeho parlamentu, bulharská europoslankyňa Antonyia Parvanova (ALDE) nad rámec návrhu Komisie tiež požaduje, aby národné orgány, ktoré rozhodujú o stanovovaní cien farmaceutických výrobkov a o ich úhrade majú do budúcna povinne zverejňovať nemá za prehlásenia o konflikte záujmov svojich expertov. To má zabezpečiť integritu rozhodovacieho procesu, domnieva sa eurovýbor.

Slovenská republika na základe poslednej novelizácie zákona o liekoch na stránke Ministerstva zdravotníctva zverejňuje životopisy členov Kategorizačnej komisie.  

Podľa členov výboru by mal byť zoznam liekov, ktoré pokrýva verejné zdravotné poistenie, aj s cenami by mali byť publikované aspoň raz do roka. Slovenský rezort zdravotníctva publikuje tieto zoznamy po každej kategorizácii.

„Členské štáty EÚ majú plnú právomoc rozhodovať o cenách a preplácaní liekov, no je dôležité zabezpečiť minimálnu transparentnosť naprieč úniou, nie len preto, aby sme sa vyhli nekalým praktikám a bariéram na trhu, ale aby sme zabezpečili prístup k dostupným liekom pre milióny pacientov,“ povedala spravodajkyňa Antonyia Parvanova.

Generické lieky

Európska asociácia generických liekov (EGA) privítala výsledok hlasovania vo výbore. V stanovisku uvádza, že skrátenie schvaľovacej a rozhodovacej procedúry „pomôže maximalizovať potenciálne úspory pre pacientov v sektore zdravotnej starostlivosti a zároveň zvýši prístup pacientov a kontrolu výdavkovo rozpočtu“.