Vyše 1600 absolventov VŠ bude študovať a vyučovať na európskych univerzitách

Krátka správa

Európsky program Erasmus Mundus sa musel rozšíriť, aby uspokojil veľký záujem. Program je zameraný na štúdium vysokej kvality, ktoré ponúka partnerstvo európskych inštitúcií vyššieho vzdelávania. V súčasnosti sa dá vybrať z 57 študijných odborov od technických inžinierskych smerov, prírodných vied, biologických vied, spoločenských vied, podnikania a ekonomiky až po právo a humanitné vedy.

Európsky komisár pre vzdelávanie a odbornú prípravu Ján Figeľ uviedol, že „európske univerzity v súčasnosti vďaka programu Erasmus Mundus priťahujú najlepších absolventov vysokých škôl a pedagógov z celého sveta. Erasmus Mundus podporuje európske univerzity, aby spolupracovali na priťahovaní najväčších talentov z celého sveta, čo samozrejme prospeje úrovni ich kvality“. Študenti v rámci programu Erasmus Mundus absolvujú jedno alebo dvojročné magisterské štúdium aspoň na dvoch univerzitách nachádzajúcich sa v dvoch rôznych európskych krajinách, aby sa oboznámili s európskym životným štýlom, európskymi kultúrami a jazykmi. Predtým musia absolvovať náročný konkurz. Univerzitní pedagógovia strávia v rámci programu v Európe až tri mesiace prácou v niektorom z magisterských štúdií, čím sa posilnia väzby medzi univerzitami na celom svete.

Ukazuje sa, že program Erasmus Mundus je veľmi populárny: žiadosti vysokoškolských absolventov a pedagógov z tretích krajín o štúdium a vyučovanie na európskych univerzitách rýchlo pribúdajú. Do 57 magisterských študijných odborov programu Erasmus Mundus si podalo žiadosť o štipendium takmer 6000 študentov a vedeckých pracovníkov z celého sveta. Pre žiadateľov z ázijských krajín, ako je Čína alebo India, vyčlenila EK osobitné finančné prostriedky.

Štipendiá pre študentov na akademický rok 2006 – 2007 vyjdú na takmer 52 miliónov eur a pre pedagógov na asi 2,5 milióna. O tieto financie sa postará Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. „Ak to prospieva európskym univerzitám, prospieva to aj európskemu hospodárstvu, rovnako ako náš dialóg s inými kultúrami,“ zdôrazňuje J. Figeľ.

741 študentov vybraných v rámci všeobecného programu Erasmus Mundus pochádza z 92 rôznych krajín, najmä z Číny (81), Brazílie (43), Ruska (36), Indie (31), USA (28), Malajzie (25) a Mexika (24). Ďalších 636 študentov v rámci špeciálneho programu pre ázijské krajiny pochádza najmä z Indie (288), Číny (99), Thajska (53), Pakistanu (42), Malajzie (32) a Vietnamu (29). 199 vedeckých pracovníkov príde zo 45 rôznych krajín, najmä z USA (42), Ruska (14), Indie (12), Kanady (11) a Brazílie (10). Ďalších 32 bude z Číny.