Výskum je o posúvaní hraníc možného a nemožného

Zdroj: European Parliament

„Pri akejkoľvek diskusii o vede na Slovensku vždy prídeme k tomu istému záveru – štát sa naozaj správa k vede a výskumu macošsky,“ hovorí uznávaný onkológ.

Od európskeho cieľa 3 % výdavkov na vedu a výskum v pomere k HDP, či národne naordinovaných 0,9 – 1,1 % HDP (Národný program reforiem) sme stále ďaleko, aktuálne na úrovni 0, 63 % (Eurostat, 2010). 

Európska byrokracia a komplikovanosť predpisov zase podľa primára Lakotu tiež vedu a výskum v Európe skôr „postihla“. „Musíte takmer napísať, čo idete vynájsť“, pripúšťa však, že objemy prostriedkov na podporu vedy sú štedrejšie ako na národnej úrovni, kde medicínsky výskum na v podstate nijakú substančnejšiu podporu nemá.

Grantové schémy podľa neho nič neriešia. „Potenciálne strávite niekoľko mesiacov vypĺňaním žiadostí, niekedy sú to desiatky, ak nie stovky strán a záver je, že budete súťažiť o pár tisíc euro a nakoniec aj tak nič nedostanete.“

Vzťah poistenca a poisťovne

Svoje aktivity v Národnom onkologickom ústave financuje aj svojpomocne. „Mali sme založenú Nadáciu pre transplantáciu, ktorá sa pretransformovala na občianske zduženie (transplantaciebuniek.sk), kde prijímame peniaze z 2 % a tiež sponzorské dary, ktoré sa používajú na nákup spotrebného materiálu, na to, čo potrebujete na výskum a na nákup literatúry. Primárny cieľ združenia je samozrejme zlepšenie stavu pacientov pred a po transplantácii krvotvorných buniek. Korene občianskeho združenia sú v časoch, keď museli dopĺňať platby za transplantácie od zdravotných poisťovní“, vysvetľuje. Alogénna transplantácia (keď pacient má príbuzného darcu) je preplácaná sumou asi 42 tisíc eur. 

„Platby zo štátnej poisťovne kráľovsky na transplantáciu stačia. Iné poisťovne sa správajú skôr macošsky. My síce pacienta zindikujeme na transplantáciu krvotvornými bunkami,  potom ho odtransplantujeme, avšak poisťovňa nám  nechce uhradiť plnú výšku platby za tento výkon. Veľmi radi by sme ho hneď po indikácii poskytli poisťovni, nech si nájde zariadenie, ktoré to urobí za peniaze, ktoré je ochotná za tento výkon zaplatiť“, popisuje situáciu primár. Aj takto sa podľa jeho slov vytvárajú dlhy špičkových nemocníc.

Alogénne transplantácie, ktoré robia v susednom Rakúsku vychádzajú do 140 tisíc eur. „U nás ako keby neexistoval vzťah medzi rozvojom a reálnymi platbami. Ak hovorím o kráľovských platbách tak za ne dostaneme lieky, špeciálny zdravotný materiál, no ale nie sú tam zahrnuté platy alebo energie a už vôbec nie nákup prístrojov, či iný rozvoj transplantačného programu.“

Podľa Lakotu je nepochopiteľné, že 23 rokov po prevrate nemáme nič, čo by definovalo vzťah poistenca a poisťovne. „Nemáme zmluvu medzi poistencom a poisťovňou. Pri poistke na auto máte taxatívne vymenované koľko platíte a koľko vám poisťovňa zaplatí, keď sa auto pokazí.“

„Ak to dokáže urobiť 90-miliónové Nemecko, prečo to nedokáže urobiť 5-miliónové Slovensko? Zrazu by sa zistilo, že každý je zodpovedný za svoje zdravie. Máte zmluvu, zaplatíte istú sumu peňazí a dostanete toľkoto. Veď to je predsa normálny jav.“

Prelomové metodiky

Pri transplantáciách krvotvorných buniek zaviedli na NOÚ niekoľko metodík, ktoré sú špičkové, či priam prelomové. „V Národnom onkologickom ústave na Slovensku sme prvú autológnu transplantáciu uskutočnili 1. decembra 1992. Keď sa Slovensko osamostatnilo, mali sme rukách veľmi silnú zbraň na to, aby sme sa vyrovnali štandardom v Európe. Zaviedli sme nové postupy purifikácie (čistenia) buniek – znamená to, že sme schopní zo štepu odstrániť nádorové a implantovať len naozajstné kmeňové krvotvorné bunky. Tu máme prioritu možno aj svetovú“, vyratúva úspechy Ján Lakota.

„Všetko je to o posúvaní hraníc možného a nemožného. Zaviedli sme technológie, ktoré umožňujú zlepšenie prežívania pacientov s myelómom multiplex, tu sa hovorí o tzv. tandemovej transplantácii. Ide o vec, ktorú teraz publikujeme a zdá sa, že výsledky sú jedny z najlepších pokiaľ mi je známe“, pokračuje.

Pracovisko na NOÚ vykonáva aj tzv. minialogénne transplantácie, kedy majú darcovské bunky zo štepu za úlohu zneškodniť nádor. „Zaviedli sme ich v roku 2000, po mojom pobyte v Jeruzaleme. Sú to zavedené metodiky, ktorými sa nám podarilo zaradiť sa tiež medzi európsky štandard.“

Či sa choroba vráti, nie je náhoda

Svoj originálny výskum v „sólo jazde“ realizuje Ján Lakota na Ústave experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied, kde sa zhromažďujú vzorky pacientov a kde sa zisťuje, či je možné predikovať, že sa u pacienta choroba vráti.

Skúma model spontánnej regresie nádorov, kedy je nádor schopný zmiznúť bez zásahu lekárov. „Dostal sa nám do rúk pacient, ktorému sa choroba vrátila a neskôr zmizla. My sme to ako jedni z prvých popísali. Zistilo sa, že títo pacienti sú svojím spôsobom unikátni. Pohybujeme sa až na úrovni bazálneho výskumu, ktorým sa prehrýzame niekoľko rokov a zisťujeme, že títo ľudia majú istý druh protilátok, čo znamená, že majú lepšiu prognózu.“

Tento výskum je nesmierne plodný, hovorí Lakota. Rozbehla sa spolupráca s Univerzitou v Pardubiciach, keďže Ústave experimentálnej onkológie nie sú na niektoré úkony podmienky, spolupracujú aj s Virologickým ústavom SAV, Univerzitnou nemocnicou v Bazileji a Ústavom molekulárnej genetiky v Prahe. „Oni dodali vzorky a ja som ich vyskúmal,“ usmieva sa. "Sú to veci bazálneho výskumu, ktoré pri spätnej väzbe môžu znamenať potenciálny prelom pre liečbu nádorových ochorení."

Farmavýskum na ústupe

Osobne sa Ján Lakota nevenuje výskumu iniciovanému farmaceutickými spoločnosťami, no podľa neho tieto štúdie uvrhol do neistoty zákon z dielne bývalého ministra Uhliarika. Jeho výklad hovoril, že všetko súvisiace s pacientom zapojeným do klinickej štúdie hradí zadávateľ štúdie. „Poisťovňa nemôže dať ruky prečo od svojho poistenca len preto, že je zapojený do štúdie“, hovorí primár.

Ministerstvo zdravotníctva už avizovalo, že zákon sa bude v nasledujúcich mesiacoch opäť otvárať novelizácii.