Vzdelávací program sa pravdepodobne bude volať „YES“

Zdroj: europoslankyna.sk

YES we can

Názov zastrešujúceho programu v novom rozpočtovom období 2014-2020 s najväčšou pravdepodobnosťou nebude „Erasmus pre všetkých“ ani Lifelong Learning (LLL). Spravodajkyňa Európskeho parlamentu a predsedníčka výboru EP pre kultúru a vzdelávanie Doris Pack prišla s názvom, ktorého začiatočné písmená dávajú spolu anglické slovo „áno“ a zároveň sú začiatočnými písmenami slov Youth, Education, Sport (mládež, vzdelávanie, šport).

Podľa Kataríny Neveďalovej (SMER-SD, SD) má tento návrh v Parlamente podporu všetkých politických skupín. „Uvidíme ako sa k tomu postaví Rada a Komisia, predbežne sa to Komisii páči“, hovorí.

Oceňuje tiež, že mládež vychádza z tohto názvu ako prvá priorita. 

To by sa zároveň malo zmeniť v návrhu, do ktorého bude zapracovaná špeciálna kapitola venovaná mládeži aj so špeciálnym rozpočtom.

V tomto štádiu ešte nie je možné hovoriť o sumách, keďže tie závisia od výšky celkového finančného rámca. V poslednom období sa množia signály o tom, že sa európsky rozpočet na nasledujúcich 7 rokov sa bude oproti predstave Európskej komisie škrtať, niektoré správy hovoria o možnej redukcii až o polovicu, pokiaľ ide o vzdelávacie programy.  

Európska komisia navyše bojuje s Parlamentom o to, aby sa nemusela zaviazať na konkrétne alokácie na celých 7 rokov dopredu. Parlament chce mať naopak o použití prostriedkov na jednotlivé podprogramy jasno. Kompromisné riešenie bude pravdepodobne v podobe priebežnej správy, ktorú Komisia vypracuje a na základe ktorej bude možné prehodnotiť alokácie počas programového obdobia.

Šport sa do európskeho rozpočtu prebojoval vôbec po prvýkrát v dôsledku Lisabonskej zmluvy, ktorá ho zaradila medzi zdieľané právomoci.

Katarína Neveďalová súhlasí s tými čo tvrdia, že súčasná alokácia na šport je malá a mohla by sa posilniť, čiastočne na úkor programu Jean Monnet. „Nevieme nakoľko to bude priechodné“, hovorí.

Európsky parlament bude bojovať za zachovanie pôvodných názvov programov (Erasmus, Leonardo da Vinci, Gruntvig..). Komisia naopak tvrdí, že návrat k starým názvom zmarí jej snahu o zjednodušenie celého systému. „Každý program vyšiel z nejakej potreby a je smiešne to hodiť len tak za hlavu“, myslí si slovenská europoslankyňa.  

Základné rodzelenie alokácií je nasledovné: 88,5 % programu bude vyčlenených na vzdelávanie a odbornú prípravu, z toho 42 % na vyššie vzdelávanie, 21 na odbornú prípravu, 21 % na stredné a základné školy a 6 % na vzdelávanie dospelých.

Nízku alokáciu pre vzdelávanie dospelých Komisia zdôvodňuje tým, že sa vzdelávanie dospelých a vzdelávanie pracovníkov bude riešiť primárne cez Európsky sociálny fond a tiež Program občianstva (dobrovoľníctvo).

Schéma pôžičiek

Európsky parlament má jasné predstavy aj o schéme pôžičiek pre vysokoškolákov na európskej úrovni. Chcú mať pravidlá zahrnuté v legislatívnej časti správy.

Pôžičky sa majú týkať študentov, ktorí chcú po "bakalárovi" pokračovať v magisterskom štúdiu v inom členskom štáte EÚ.

Ich výška sa bude pohybovať medzi 12-18 tisíc eur na jeden až dva roky. Získať ich bude môcť každý rezident Európskej únie. Potrebuje na to len bakalárSky titul a potvrdenie o prijatí na magisterské štúdium. Financie idú z Európskeho investičného fondu.

„Mne sa celkom nepáči, že Komisia nechce stanoviť úrok, ktorý táto pôžička bude mať. Hovorí iba to, že bude žiadať, aby banka dokázala, že jej úrok je nižší ako než je úrok na trhu. Parlament bude žiadať, aby aspoň stanovila o koľko má byť nižší,“ vysvetľuje Neveďalová.  

„Druhá vec čo sa mi nepáčila –  my (EP) sme chceli, aby pôžička bola splácaná pri dosiahnutí nejakého minimálneho príjmu po skončení školy – Komisia navrhuje šesť mesačnú dobu, sú ochotní hovoriť až o jednom roku.“

Komisia zatiaľ nešpecifikovala, kto presne bude môcť takéto pôžičky poskytovať. „My by sme chceli vedieť, ktoré banky by to boli, aby to boli také inštitúcie, ktoré si to zaslúžia“.

Štúdium, na ktoré bude možné čerpať pôžičku nebude nijako obsahovo obmedzené, hoci niektorí účastníci diskusie podotkli, že ak by boli – napríklad na prírodné a technické vedy – bol by to nástroj, akým podporovať preferované odvetvia, v ktorých chýbajú absolventi.

Pre pôžičky nemajú existovať národné alokácie, Komisia to chce nechať ako voľný trh, bez kritérií.

Termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov k správe Doris Pack vo výbore je  3 októbra. V pléne by sa mala objaviť po prvýkrát v januári 2013.  

„Musíme sa však spoľahnúť na Radu, aby nám neokresali rozpočet“, podotkla europoslankyňa.