Zelená škola vstupuje do 9. ročníka

„Veríme, že program Zelená škola je vhodný pre všetky školy! Nesmú sa však báť, že ich žiaci budú aktívni a budú sa diať zmeny,“ vysvetlila manažérka programu Miroslava Piláriková z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Vysvetlila, že program prináša viac ako klasickú environmentálnu výchovu, vedie totiž k hlbšiemu pochopeniu problémov životného prostredia a aktívne rozvíja zručnosti zamerané na ich riešenie.

Na rozdiel od iných enviroprojektov na Slovensku tiež využíva medzinárodnú metodiku.

„Praktické kroky vedú pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu problémov školy i prostredia, v ktorom žijú. Prioritou programu je aktívne zapojenie žiakov,“ dodala Piláriková.

Program Zelená škola sa na Slovensku realizuje od roku 2004. V aktuálnom školskom roku 2012/13 je doňho zapojených 250 škôl. Do 9. ročníka sa školy môžu registrovať do 15. septembra 2013, čím sa pripoja do komunity asi 40 tisíc škôl v 53 krajinách sveta.

 

Hlavným lákadlom pre školy, ktoré by sa chceli zapojiť, je podľa tvorcov programu jedinečná metodická podpora, vzdelávacie a zážitkové workshopy, profesionálni konzultanti, ale aj možnosť výmeny skúseností s inými školami. Tým, ktorí úspešne zrealizujú „7 krokov k Zelenej škole“, je udelený medzinárodný certifikát a vlajka.

Školy môžu zároveň získať finančnú podporu na svoje aktivity. V programe bolo doposiaľ podporených 45 projektov škôl vo výške 21 500 eur.

Žiaci sú súčasťou pracovného tímu – Kolégia. Analyzujú súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Svoje predsavzatia a prijaté princípy výtvarne vyjadrujú prostredníctvom Ekokódexu.

Program Zelená škola odporúča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a realizuje sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP).