Aktuálne prekážky v oblasti transferu technológií a poznatkov z vedy do praxe na Slovensku z pohľadu univerzity

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk