Dospelé kmeňové bunky: Od sľubu k terapeutickej realite

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Podujatie organizovala francúzska pravicová strana UMP (Union pour un mouvement populaire) pod záštitou predsedu francúzskeho senátu Christiana Ponceleta v spolupráci s Národnou zdravotníckou akadémiou Francúzska.

Stretnutie ponúklo príležitosť na výmenu najnovších informácií o výskume kmeňových buniek v kruhu medzinárodných odborníkov. Podujatiu predsedala pani M. T. Hermange, senátorka za Paríž a členka Národného poradného výboru pre etiku a bolo rozdelené do troch sekcií:

  • Bilancia terapeutických výsledkov,
  • Nádej základného výskumu a
  • Zdieľanie sa o vedomostiach v otázkach kmeňových buniek.

V tretej sekcii spolu s poslancom Mikolášikom vystúpil profesor C. McGuckin z univerzity v Newcastli, generálny riaditeľ Francúzskej agentúry pre bezpečnosť zdravotníckych produktov J. Marimbert a J.- C. Ameisen, prezident etickej komisie Národného inštitútu zdravia a medicínskeho výskumu.
MUDr. Mikolášik sa vo svojom príhovore venoval Správe o liekoch určených na pokrokové liečebné postupy, ktorej bol spravodajcom v Európskom parlamente. Taktiež sa zmienil o dvoch nariadeniach EP: Nariadenie o patentovaní biotechnologických vynálezov (26. 10. 2005) a Nariadenie o obchode so ženskými vajíčkami (10. 3. 2005). Svoje vystúpenie ukončil informáciou o 7. rámcovom programe pre vedu a výskum.


Príspevok poslanca Miroslava Mikolášika vo francúzskom jazyku môžete nájsť na tejto linke