Energetická politika: K tretej priemyselnej revolúcii

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

European University Institute

„Ak budeme múdro investovať do výskumu a dáme európskym firmám správnu podporu, aby sa stali svetovými lídrami v obnoviteľných zdrojoch a nízkouhlíkových technológiách,  môžeme EÚ postaviť na špicu tretej priemyselnej revolúcie rovnakým spôsobom, ako investície do počítačových technológií postavili USA do čela tej druhej.“

„Len málokto by chcel popierať, že energetická bezpečnosť a klimatické zmeny predstavujú najväčšie výzvy tejto generácie“, píše komisár. Klimatické zmeny označuje za „hrozbu a bariéru.“

„Až doteraz bola Zem schopná podporovať stále rastúci dopyt po jej zdrojoch. So s dnešnými šiestimi miliardami ľudí sme dosiahli bod celkom doslovnej neudržateľnosti.“

Ďalší rast populácie a zvyšovanie životných nárokov „spôsobí enormné poškodenie nášho zdravia, bohatstva, a schopnosti žiť v mieri a prosperite“.

V ďalšom desaťročí bude „prvou skutočnou výzvou a zodpovednosťou EÚ vytvoriť spoločnosť, ktoré je skutočne udržateľná, poskytnúť model, ktorý by mohol nasledovať aj zvyšok sveta.“.

„Potrubia zásobujúce plynom a ropou EÚ boli postavené podľa záujmov energetických spoločností, a nie skôr v snahe zabezpečiť energetickú budúcnosť EÚ. To sa musí zmeniť“, pretože „počas posledných štyroch rokov prešla EÚ energetickou revolúciou… Po prvý krát v histórii prijala vedomé rozhodnutie kolektívne smerovať svoju vlastnú energetickú budúcnosť, a nie len nechať trh, aby reagoval na jej potreby.“

„Žiaden z našich energetických cieľov nebude dosiahnuteľný bez zmeny v oblasti výskumu. Musíme priznať životnú a strategickú rolu energetiky pre EÚ, spoločne plánovať kroky, efektívne implementovať súčasné politiky cielenejšími a silnejšími nástrojmi, zvýšiť finančné a ľudské zdroje a posilniť medzinárodnú spoluprácu.“

„Ak budeme silno a múdro investovať do technológií, a ak si uvedomíme, že tretia priemyselné revolúcia znamená, že výskum treba považovať za centrálny pilier našej hospodárskej politiky, nič nebude brániť tomu… aby EÚ sa ako unikátny región postavila v tejto výzve na čelo“ hľadania riešení.

Analýzu v plnom znení nájdete na tejto linke.