IKT a e-learning vo vyučovaní matematiky na stredných školách

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Pri tradičnom spôsobe vyučovania tiež narážame na pasívne prijímanie vedomostí, čo pri takejto náročnej, niekedy nezáživnej téme, vedie k nechuti a demotivácii študentov. Tu je práve príležitosť využiť počítač a ďalšie možnosti informačno-komunikačných technológií na spestrenie a skvalitnenie výučby tohto tematického celku. O jednej z možnosti, ako uplatniť informačné technológie vo vyučovaní matematiky hovorí aj nasledovná analýza.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.