Imperatív vedeckej Európy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Európsky parlament a Rada členských štátov EÚ sa ešte len vyjadria, tak ako to predpokladá rozpočtová procedúre. Ale v intenzívnej diskusii, ktorá sa už začala, sú už teraz viaceré trendy zrejmé, a to ako v rámci Komisie, tak aj medzi rozličnými kľúčovými hráčmi.

Len jeden príklad, od termínu "rámcový program" sa upustí. Dokonca aj jeho názov je teraz každému k dispozícii: Európska komisia totiž práve zahájila otvorenú súťaž o to, kto príde s novým a lepším. Cieľom je podchytiť hlavný a nosný politický prechod od vysoko heterogénneho portfólia programov- určených na podporu rôznych cieľov rôznymi spôsobmi a do rôzneho stupňa- až po legislatívny a rozpočtový balíček vytvorený na to, aby slúžil ako spoločný strategický rámec.

Ale rámec vytvorený na to, aby dosiahol čo? Posilnenie pozície Európy v ovzduší zvýšenej celosvetovej konkurencieschopnosti ostáva na čele. Dramatický nárast podielu Číny na celosvetových vedeckých publikáciách, na ktorý prednedávnom upozornila správa Kráľovskej spoločnosti v Londýne, je dobrým indikátorom toho, čo nás čaká. Cieľom už nie je stať sa „najkonkurencieschopnejšou ekonomikou sveta", ako bolo neúprimne oznámené v roku 2000. Namiesto toho sa to pohlo naliehavejším, komplikovanejším a nepredvídateľnejším spôsobom, ako o tom hovorí vízia „Únie inovácií" v stratégii Európa 2020.

V rámci tejto širokej oblasti musí politika výskumu, vývoja a inovácií definovať správne odpovede na dvoch frontoch: "čo" a "kde". V súčasnosti sa dá v tejto stratégii s troma oblasťami určiť "čo": vedomostný rast (oživenie ekonomík a prosperita); vedomostná spoločnosť (boj s veľkými výzvami, ktoré pred nami stoja, od klimatických zmien a energetickej bezpečnosti až po zdravé stárnutie) a vedomostná veda (rozvoj európskej vednej a technologickej základne, ktorá je pre inovácie nevyhnutnou".

Pod zástavkou "zjednodušenia" sa zmienené "ako" pohýňa smerom k outsourcovaniu väčšiny implementácie na agentúry, ktoré majú byť vybavené, dúfajme, väčšou flexibilitou na splnenie svojich špecifických poslaní. To si vyžaduje hladký priebeh a oveľa efektívnejšie prepojenie medzi agentúrami a Európskou komisiou, ktorá má nad nimi kontrolu, ako aj hĺbkovú revíziu finančných regulácií všetkých činností a často kritizovanej byrokracie.


Skrátený príspevok zverejňujeme v spolupráci s Project Syndicate. Jeho plné znenie v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze