Informácie pre pacientov: prípadová štúdia byrokracie v EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

"Európski ministri zdravotníctva stopli návrh, ktorý by povoľoval farmaceutickým spoločnostiam priamo poskytovať pacientom informácie o liekoch na predpis.

Ministri tvrdia, že táto smernica by mohla zvýšiť administratívnu záťaž na vládne agentúry, ak budú musieť zhromažďovať informácie určené pre verejnosť.

Európske právo momentálne zakazuje spoločnostiam priamu propagáciu, no Európska komisia navrhla povoliť publikovanie niektorých informácií o liekoch v novinách a časopisoch ako súčasť "farmaceutického balíčka" v roku 2008. 

Spotrebiteľské skupiny boli voči pôvodnému plánu skeptické. Obávali sa, že by sa otvorili dvere agresívnej reklame na lieky, akú možno bežne vidieť v USA.

Poslanci Európskeho parlamentu neboli spokojní s niektorými aspektmi návrhu a trvali na tom, aby sa zabezpečila objektivita informácií pre verejnosť a zabránilo sa stavu, kedy sa marketingové  materiály „prebalia“ za informatívne

Táto sága je prípadovou štúdiou toho, ako pomaly pracuje mašinéria legislatívy EÚ. EK navrhne nový zákon, poslanci EP pred hlasovaním podajú doplňujúce návrhy v parlamentných výboroch a rozhodnutie je potom  na Európskej rade, kde sa ministri zdravotníctva rozhodnú, či a ako tento návrh uvedú do praxe.

Podoba legislatívy, o ktorej je dnes reč sa príliš nepodobá na návrh z roku 2008. Smernica bola v procese tak dlho, že "zažila" nové voľby do EP v roku 2009 a zvolenie novej Komisie v roku 2010. 

Symptomatické je, že táto smernica bola pôvodne navrhnutá generálnym riaditeľstvom EK pre podnikanie a priemysel, ktoré bolo v tom čase zodpovedné za farmaceutiká a bolo verejným tajomstvom, že sa snažilo o pro-biznis agendu.

V roku 2010 bola zodpovednosť presunutá na Johna Dalliho, nového eurokomisára pre zdravie a spotrebiteľov, ktorý je bývalým ministrom zdravotníctva na Malte. Táto zmena presmerovala debatu na ochranu spotrebiteľa a práva pacienta.

Firmy tvrdia, že chcú informácie o produktoch založené na faktoch zdieľať v tlači a na internete. Obrovské množstvo dát a názorov o liekoch a ochoreniach je už dnes dostupné online, no o kvalite mnohých sa dá pochybovať.

Združenia spotrebiteľov a pacientov argumentujú, že akékoľvek informácie poskytované priemylsom by museli byť potvrdené nezávislými expertmi predtým, ako by boli zverejnené. Toto bol jeden z aspektov, ktorý bol predložený ministrom zdravotníctva.

Zdá sa, že smernica sa nikam nepohne, pokiaľ budú niektoré vlády trvať na tom, že je znížiť administratívnu záťaž a obmedziť náklady pre podniky je dôležitejšie ako vysoko kvalitné informácie o liekoch. Paola Testori Coggi, generálna riaditeľka pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, hovorí, že zdržanie je poľutovaniahodné, no vyhliadky na oživenie procesu sú malé.

Without attempting to judge whether health ministers, MEPs or various arms of the Commission are ‘right’ in their approach to getting this law through, it’s safe to conclude that a huge amount of time and money has been wasted on this mangled legislation – and citizens are none the wiser and no better off.

Bez toho, aby sme súdili, či ministri zdravotníctva, poslanci EP, či rôzne riaditeľstvá EK majú "správny" prístup k dokončeniu tejto legislatívy, môžeme pokojne usúdiť, že na ňu bolo premrhané obrovské množstvo času a peňazí a občania nie sú o nič múdrejší.

A ľudia sa čudujú, prečo EU nezvláda dlhovú krízu…"