Mobilita slovenských vedcov medzi akademickým sektorom a priemyslom z pohľadu akademického sektoru

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk