Možnosti rozvoja špičkového výskumu a vývoja prostredníctvom centier excelentnosti

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk